Vật lý 9: Ánh sáng trắng và ánh sáng màu. Lý thuyết, bài tập

21/11/2023 - admin

Ánh sáng có thể được chia thành hai loại chính: ánh sáng trắng và ánh sáng màu. Chi tiết lý thuyết về hai loại ánh sáng này và bài tập có liên quan sẽ được đội ngũ trường Lê Hồng Phong tổng hợp lại trong bài viết này. Cùng tham khảo bài học này ngay nhé!

Ánh sáng trắng và ánh sáng màu

Lý thuyết về ánh sáng trắng và ánh sáng màu

1. Nguồn phát ánh sáng

– Nguồn sáng trắng:

+ Ánh sáng Mặt trời (trừ lúc bình minh và hoàng hôn)

+ Đèn dây tóc nóng sáng (đèn pin, đèn pha ô tô…)

– Nguồn sáng màu:

+ Nguồn sáng phát ra trực tiếp ánh sáng màu (đèn LED, đèn Laze, đèn ống quảng cáo).

+ Chiếu chùm sáng trắng qua tấm lọc màu.

2. Tạo ra ánh sáng bằng tấm lọc màu

– Tấm lọc màu: Trong suốt (rắn, lỏng, màng mỏng) có màu. Tấm lọc màu có thể là tấm kính màu, giấy bóng kính có màu, tấm nhựa trong có màu hay một lớp nước màu

Tấm lọc màu có công dụng chọn màu ánh sáng truyền qua trùng với màu tấm lọc.

Tấm lọc màu

– Tấm lọc màu nào thì cho màu đó đi qua và hấp thụ nhiều ánh sáng màu khác.

+ Chiếu ánh sáng trắng qua một tấm lọc màu ta sẽ thu được ánh sáng có màu của tấm lọc.

+ Chiếu ánh sáng màu qua một tấm lọc cùng màu ta sẽ được ánh sáng vẫn có màu đó.

+ Chiếu ánh sáng màu qua một lọc khác màu sẽ không được ánh sáng màu đó nữa.

Bài tập vận dụng

Bài C1 – 137 SGK Vật Lý 9:

Hãy cho biết màu của ánh sáng mà ta thu được sau các tấm lọc màu trong thí nghiệm 1 SGK.

Giải bài tập Vật Lý 9 | Để học tốt Vật Lý 9

Lời giải:

Chiếu ánh sáng trắng qua tấm lọc màu đỏ, ta được ánh sáng đỏ.

Chiếu ánh sáng đỏ qua tấm lọc màu đỏ, ta được ánh sáng đỏ

Chiếu ánh sáng đỏ qua tấm lọc màu xanh, ta không được ánh sáng đỏ, mà thấy tối.

Bài C3 – 138 SGK Vật Lý 9:

Hãy dùng những kiến thức đã học trong bài để giải thích kết quả của các thí nghiệm nêu trong bài.

Lời giải:

– Chiếu ánh sáng trắng qua một tấm lọc màu đỏ, ta có ánh sáng đỏ. Do chùm ánh sáng trắng dễ nhuộm màu bởi các tấm lọc màu và trong chùm sáng trắng có ánh sáng màu đỏ, tấm lọc màu đỏ cho ánh sáng đỏ đi qua.

– Chiếu chùm sáng màu đỏ qua tấm lọc màu đỏ, ta thu được chùm sáng màu đỏ. Vì tấm lọc màu đỏ không hấp thụ ánh sáng đỏ.

– Chiếu chùm sáng màu đỏ qua tấm lọc màu xanh, ta thấy tối. Vì tấm lọc màu xanh hấp thụ mạnh các ánh sáng màu không phải màu xanh, nên ánh sáng đỏ khó đi qua tấm lọc màu xanh và ta thấy tối.

Bài C3 – 138 SGK Vật Lý 9:

Ánh sáng đỏ, vàng ở các đèn sau và các đèn báo rẽ của xe máy lược tạo ra như thế nào?

Lời giải:

Ánh sáng đỏ, vàng ở các đèn sau và các đèn báo rẽ của xe máy được tạo ra bằng cách chiếu ánh sáng trắng qua vỏ nhựa màu đỏ hay màu vàng. Các vỏ nhựa nằy đóng vai trò như các tấm lọc màu.

Bài C4 – 138 SGK Vật Lý 9:

Một bể nước nhỏ (như bể cá cảnh) có các thành bên trong suốt đựng nước pha mực đỏ có thể dùng như dụng cụ nào ở trên? Hãy thử làm lại các thí nghiệm ở trên với bể nước màu này để khẳng định câu trả lời của em là đúng.

Lời giải:

Một bể nhỏ có thành trong suốt, đựng nước màu, có thể coi là tấm lọc màu đỏ.

5/5 - (1 bình chọn)