Soạn bài Tiếng Anh 8 Unit 5 A Closer Look 2 (trang 53-54) – Global Success

26/01/2024 - admin

Soạn bài Tiếng Anh lớp 8 Unit 5 A Closer Look 2 bản chi tiết và đầy đủ nhất. Chủ đề Our Customs and Traditions mang đến một cái nhìn sâu sắc về những phong tục và truyền thống quan trọng mà cộng đồng giữ gìn và kế thừa qua nhiều thế hệ. Ngày hôm nay cùng THPT Lê Hồng Phong khám phá những kiến thức có trong phần A Closer Look 2 nhé.

Soạn bài Tiếng Anh lớp 8 Unit 5 A Closer Look 2

Dưới đây là lời giải chi tiết cho bài học.

Soạn bài Tiếng Anh lớp 8 Unit 5 A Closer Look 2

1. Choose the correct option in each sentence below.

1. It takes more than a / an hour to drive to Can Tho.

2. It’s a / 0 tradition for children to wake up early on Christmas Day.

3. The Ok Om Bok Festival takes place in the / 0 October.

4. We went to Can Tho by an / 0 air.

5. A: Where’s a / the book? – B: I thought you left it next to the TV.

Đáp án:

1. an

2. a

3. 0

4. 0

5. the

Giải thích:

– “a” thường đứng trước danh từ đếm được số ít, bắt đầu bằng một phụ âm.

– “an” thường đứng trước danh từ đếm được số ít bắt đầu bằng nguyên âm (e, u, i, o, a) hoặc âm “h” câm.

– “the” thường đứng trước danh từ khi:

+ vật thể hay nhóm vật thể là duy nhất hoặc được xem là duy nhất

+ danh từ này vừa được đề cập trước đó

+ danh từ này được xác bằng 1 cụm từ hoặc 1 mệnh đề

+ đặt trước một danh từ chỉ một đồ vật riêng biệt mà người nói và người nghe đều hiểu

+ trước so sánh nhất (đứng trước first, second, only..) khi các từ này được dùng như tính từ hoặc đại từ

– Không dùng mạo từ khi:

+ danh từ không đếm được hoặc trừu tượng

+ đưa ra tuyên bố chung chung

+ mô tả các hình thức vận tải chung

Hướng dẫn dịch:

1. Mất hơn một giờ chạy xe đến Cần Thơ.

2. Trẻ em có truyền thống dậy sớm vào ngày Giáng sinh.

3. Lễ hội Ok Om Bok diễn ra vào tháng 10.

4. Chúng tôi đến Cần Thơ bằng đường hàng không.

5. A: Cuốn sách ở đâu? – B: Tôi nghĩ bạn để nó bên cạnh TV.

2. Which of the underlined parts in each question is incorrect? Find and correct it.

Tiếng Anh lớp 8 unit 5 A closer look 2

Đáp án:

1. C => 0

2. C => 0

3. B => 0

4. C => 0

5. A => 0

Giải thích:

– “a” thường đứng trước danh từ đếm được số ít, bắt đầu bằng một phụ âm.

– “an” thường đứng trước danh từ đếm được số ít bắt đầu bằng nguyên âm (e, u, i, o, a) hoặc âm “h” câm.

– “the” thường đứng trước danh từ khi:

+ vật thể hay nhóm vật thể là duy nhất hoặc được xem là duy nhất

+ danh từ này vừa được đề cập trước đó

+ danh từ này được xác bằng 1 cụm từ hoặc 1 mệnh đề

+ đặt trước một danh từ chỉ một đồ vật riêng biệt mà người nói và người nghe đều hiểu

+ trước so sánh nhất (đứng trước first, second, only..) khi các từ này được dùng như tính từ hoặc đại từ

– Không dùng mạo từ khi:

+ danh từ không đếm được hoặc trừu tượng

+ đưa ra tuyên bố chung chung

+ mô tả các hình thức vận tải chung

Hướng dẫn dịch:

1. Thờ ông Táo là phong tục lâu đời của người Việt Nam.

2. Người ta tổ chức cúng vào buổi trưa để các ông Táo về trời lúc 12 giờ.

3. Hầu hết các gia đình ở Việt Nam đều chuẩn bị đồ cúng ông Táo.

4. Lễ vật gồm một bộ hoa quả, bộ quần áo bằng giấy và ba con cá chép.

5. Người Việt tin rằng Táo Quân cưỡi cá chép về trời.

3. Complete the sentences with a, an, the, or 0 (zero article). 

1. It is a custom in my family to have ___ breakfast at home on Sundays.

2. When visiting a family home in some countries, you should bring ___ small gift with you.

3. Our village festival is held on the 10th of ___ January.

4. Ancient Egyptians worshipped ___ Sun.

5. Many people think that hard work is ___ important Vietnamese value.

Đáp án:

1. 0

2. a

3. 0

4. the

5. an

Giải thích:

1. have breakfast = ăn sáng

2. “a” thường đứng trước danh từ đếm được số ít, bắt đầu bằng một phụ âm (s)

3. trước tháng trong năm không dùng mạo từ

4. “the” đứng trước danh từ là duy nhất hoặc được xem là duy nhất

5. “an” thường đứng trước danh từ đếm được số ít bắt đầu bằng nguyên âm (i)

Hướng dẫn dịch:

1. Gia đình tôi có phong tục ăn sáng ở nhà vào Chủ nhật.

2. Khi đến thăm nhà người thân ở một số nước, bạn nên mang theo một món quà nhỏ.

3. Hội làng ta được tổ chức vào ngày mùng 10 tháng giêng.

4. Người Ai Cập cổ đại tôn thờ Mặt trời.

5. Nhiều người cho rằng làm việc chăm chỉ là một giá trị quan trọng của người Việt Nam.

4. Complete the text with the or 0 (zero article). 

A recent study in (1) ___ UK shows that family time traditions are good for (2) ___ teens. These traditions include family members playing card games, watching their favourite TV programmes, or performing (3) ___ karaoke shows at weekends with one another. These activities often lead to lots of laughter and (4) ___ fun conversations. By taking part in such activities, teens strengthen (5) ___ bonds with their family.

Đáp án:

1. the

2. 0

3. 0

4. 0

5. the

Giải thích:

– “the” thường đứng trước danh từ khi:

+ vật thể hay nhóm vật thể là duy nhất hoặc được xem là duy nhất

+ danh từ này vừa được đề cập trước đó

+ danh từ này được xác bằng 1 cụm từ hoặc 1 mệnh đề

+ đặt trước một danh từ chỉ một đồ vật riêng biệt mà người nói và người nghe đều hiểu

+ trước so sánh nhất (đứng trước first, second, only..) khi các từ này được dùng như tính từ hoặc đại từ

– Không dùng mạo từ khi:

+ danh từ không đếm được hoặc trừu tượng

+ đưa ra tuyên bố chung chung

+ mô tả các hình thức vận tải chung

Hướng dẫn dịch:

Một nghiên cứu gần đây ở Anh cho thấy truyền thống dành thời gian cho gia đình rất tốt cho thanh thiếu niên. Những truyền thống này bao gồm các thành viên trong gia đình chơi bài, xem các chương trình TV yêu thích của họ hoặc biểu diễn các chương trình karaoke vào cuối tuần với nhau. Những hoạt động này thường dẫn đến nhiều tiếng cười và cuộc trò chuyện vui vẻ. Bằng cách tham gia vào các hoạt động như vậy, thanh thiếu niên củng cố mối quan hệ với gia đình của họ.

5. GAME Bingo! Work in groups. 

1. Read the sentences that the teacher gives you.

2. Identify the mistake with article(s) in each sentence.

3. Correct the mistakes.

4. Say Bingo! as soon as your group finishes.

5. The first group to come up with all the correct answers wins.

Hướng dẫn dịch:

1. Đọc các câu mà giáo viên đưa cho bạn.

2. Xác định lỗi sai với mạo từ trong mỗi câu.

3. Sửa lỗi.

4. Nói Bingo! ngay sau khi nhóm của bạn kết thúc.

5. Nhóm đầu tiên đưa ra tất cả các câu trả lời đúng sẽ thắng.

Lời kết

Trên đây là Soạn bài Tiếng Anh 8 Unit 5 A Closer Look 2 chi tiết và đầy đủ bản bản dịch. Hy vọng những kiến thức trên sẽ giúp các em chuẩn bị bài thật tốt và áp dụng chúng vào thực tế. Hãy tiếp tục học tập và rèn luyện để phát triển kỹ năng trong môn học này.

5/5 - (1 bình chọn)