Trường THPT Lê Hồng Phong tự hào khi sở hữu đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm, đầy nhiệt huyết và sáng tạo. Bên cạnh những yếu tố “cần” như trình độ chuyên môn, khả năng sư phạm, các bằng cấp chứng chỉ đạt được, kinh nghiệm giảng dạy… các thầy cô của trường THPT Lê Hồng Phong còn luôn đề cao các yếu tố “đủ” đó là sự chia sẻ về trí tuệ, sáng tạo, trách nhiệm, nhân văn, tự tôn. 

      Ngoài ra, 100% đội ngũ giáo viên Trường THPT Lê Hồng Phong còn được đào tạo thường xuyên trong suốt quá trình công tác về kiến thức tâm lý học sư phạm, tâm lí học lứa tuổi và phương pháp dạy học.

      Dưới đây là đội ngũ giáo viên của nhà trường: 

Thầy Nguyễn Trọng Hiếu
Chức danh:
Hiệu trưởng
CV:
Cử nhân hóa học
Ghi chú:
Thầy Nguyễn Văn Khoa
Chức danh:
Phó Hiệu trưởng
CV:
Cử nhân sư phạm ngữ văn
Ghi chú:
Cô Nguyễn Mai Chi
Chức danh:
Phó Hiệu trưởng
CV:
Thạc sĩ QLGD
Ghi chú:
Thầy Nguyễn Tá Bắc
Chức danh:
Giáo viên Toán
CV:
Cử nhân Sư phạm Toán học
Ghi chú:
Tổ trưởng
Cô Nguyễn Thị Phương
Chức danh:
Giáo viên Văn
CV:
Cử nhân Sư phạm Ngữ Văn
Ghi chú:
Tổ trưởng
Thầy Nguyễn Ngọc Tú
Chức danh:
Giáo viên Tiếng Anh + Hướng nghiệp trải nghiệm
CV:
Thạc sĩ chuyên ngành Ngôn Ngữ Anh
Ghi chú:
Tổ trưởng
Thầy Nguyễn Văn Tuệ
Chức danh:
GV GDQP
CV:
Thạc sĩ Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước - Đại Tá
Ghi chú:
Tổ trưởng
Thầy Vũ Đức Vinh
Chức danh:
GV GDQP
CV:
Cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước - Trung Tá
Ghi chú:
Thầy Nguyễn Trọng Tuấn
Chức danh:
GV GDQP
CV:
Cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước- Thượng Tá
Ghi chú:
Cô Dương Bảo Châu
Chức danh:
Giáo viên Văn
CV:
Cử nhân Sư phạm Ngữ Văn
Ghi chú:
Cô Phạm Thị Thu Hương
Chức danh:
Giáo viên Hóa
CV:
Cử nhân sư phạm Hóa học
Ghi chú:
Thầy Vũ Văn Khánh
Chức danh:
Giáo viên Lý
CV:
Cử nhân sư phạm Vật lý
Ghi chú:
Cô Hà Thị Ngọc Bình
Chức danh:
Giáo viên Toán
CV:
Cử nhân sư phạm Toán
Ghi chú:
Cô Hoàng Thị Hằng Nga
Chức danh:
Giáo viên Tiếng Anh
CV:
Cử nhân ngành Ngôn Ngữ Anh
Ghi chú:
Cô Ngô Thị Thu
Chức danh:
GV Môn Robotics
CV:
Cử nhân CNTT
Ghi chú:
Cô Trần Thị Thùy Linh
Chức danh:
GV Môn HNTN + GDĐP
CV:
Cử nhân Xã hội học
Ghi chú:
Cô Bùi Thị Thanh Huyền
Logo Trường THPT Lê Hồng Phong
Chức danh:
GV GDPL
CV:
Thạc sĩ Triết học
Ghi chú:
Cô Nguyễn Thị Thúy
Logo Trường THPT Lê Hồng Phong
Chức danh:
GV Địa lý
CV:
Cử nhân Khoa học - Sư phạm địa lý
Ghi chú:
Cô Đinh Thị Hải Yến
Chức danh:
GV Tiếng Anh
CV:
Cử nhân Sư phạm Ngôn ngữ Anh
Ghi chú:
Cô Bùi Bích Phương
Logo Trường THPT Lê Hồng Phong
Chức danh:
GV Sinh học
CV:
Cử nhân Sinh học
Ghi chú:
Cô Lê Thị Hòa
Logo Trường THPT Lê Hồng Phong
Chức danh:
GV GDĐP
CV:
Thạc sĩ Khoa học Giáo dục
Ghi chú:
Yoon Heejin
Logo Trường THPT Lê Hồng Phong
Chức danh:
GV Hàn
CV:
Cử nhân tiếng Hàn
Ghi chú:
Cô Nguyễn Thị Thuận
Logo Trường THPT Lê Hồng Phong
Chức danh:
GV Tiếng Anh
CV:
Thạc sĩ chuyên ngành Ngôn Ngữ Anh
Ghi chú:
Cô Nguyễn Thu Hà
Logo Trường THPT Lê Hồng Phong
Chức danh:
GV Trung
CV:
Cử nhân chuyên ngành Ngôn ngữ Tiếng Hán
Ghi chú:
Cô Vũ Thị Vân Anh
Logo Trường THPT Lê Hồng Phong
Chức danh:
GV Nhật
CV:
Cử nhân ngành Ngôn ngữ Tiếng Nhật
Ghi chú:
Thầy Đặng Danh Hướng
Logo Trường THPT Lê Hồng Phong
Chức danh:
GV Lịch sử
CV:
Thạc sĩ Khoa học Giáo dục
Ghi chú:
Thầy Nguyễn Quang Thành
Logo Trường THPT Lê Hồng Phong
Chức danh:
GV Thể dục
CV:
Cử nhân Giáo dục Thể chất
Ghi chú:
Thầy Phí Minh Quyết
Logo Trường THPT Lê Hồng Phong
Chức danh:
GV Tin học
CV:
Cử nhân Sư phạm Tin học
Ghi chú:
Trần Thị Bình
Logo Trường THPT Lê Hồng Phong
Chức danh:
Tuyển sinh
CV:
Dược sĩ
Ghi chú:
Nguyễn Thị Trang
Logo Trường THPT Lê Hồng Phong
Chức danh:
Tuyển sinh
CV:
Cử nhân Quản trị Nhân lực
Ghi chú:
Đào Thị Thủy
Chức danh:
Hành Chính
CV:
Cử nhân Văn Thư- Lưu trữ chuyên ngành Lưu trữ học
Ghi chú:
Trần Văn Khanh
Logo Trường THPT Lê Hồng Phong
Chức danh:
Lái xe
CV:
Ghi chú:
Đặng Vũ Hùng
Logo Trường THPT Lê Hồng Phong
Chức danh:
Nhân viên kĩ thuật
CV:
Trung sĩ
Ghi chú: