Soạn bài Tiếng Anh 8 Unit 5 Communication (trang 54-55) – Global Success

26/01/2024 - admin

Soạn bài Tiếng Anh lớp 8 Unit 5 Communication bản đầy đủ và chi tiết nhất. Mỗi Unit sẽ được chia thành nhiều bài học, trong đó Communication sẽ giúp các bạn phát triển các kĩ năng giao tiếp trong Tiếng Anh. Unit 5 với chủ đề Our customs and traditions khai thác sự đa dạng và sâu sắc của các phong tục và truyền thống trong một cộng đồng cùng với đó là sự đặc trưng của văn hóa và lối sống truyền thống. Chi tiết lời giải và hướng dẫn dịch của bài viết này do THPT Lê Hồng Phong tổng hợp lại. Theo dõi chúng mình để biết thêm nhiều kiến thức hơn nhé.

Soạn bài Tiếng Anh lớp 8 Unit 5 Communication

Dưới đây sẽ là lời giải chi tiết cho bài học này.

Soạn bài Tiếng Anh lớp 8 Unit 5 Communication

1. Listen and read the conversation below. Pay attention to the highlighted parts. 

Bài nghe:

Tom: My parents are taking me to their friend’s house for dinner. Could you tell me a bit about Vietnamese table manners?

Mai: Well, perhaps you should wait for the host to start eating.

Tom: I will.

Mai: It’s a good idea to hand bowls with both hands.

Tom: Sure. I’ll remember that one.

Mai: And don’t hit the bowl with your chopsticks. This may bring bad luck to the host family.

Hướng dẫn dịch:

Tom: Bố mẹ tôi đang đưa tôi đến nhà bạn của họ để ăn tối. Bạn có thể cho tôi biết một chút về cách cư xử trên bàn ăn của người Việt không?

Mai: Chà, có lẽ bạn nên đợi chủ nhà bắt đầu ăn.

Mai: Đó là một ý kiến hay khi bưng bát bằng cả hai tay.

Tom: Chắc chắn rồi. Tôi sẽ nhớ cái đó.

Mai: Và đừng dùng đũa đập vào bát. Điều này có thể sẽ mang lại những điều không may mắn cho gia đình gia chủ.

2. Work in pairs. Make similar conversations with the following situations. 

1. Student A is travelling to Sa Pa in winter. He / She doesn’t know what to wear. Student B gives advice.

2. Student A is going to a birthday party. He / She doesn’t know what kind of gift to bring. Student B gives advice.

Gợi ý:

Linh: Tomorrow is Mi’s birthday. I don’t know what kind of gift I should bring. Any ideas B?

Giang: I see that Mi is keen on playing sports. Why don’t you give her trainers?

Linh: Such a good idea. Do you know what colours does she like?

Giang: Black and white I think.

Linh: Amazing. Thank you, Giang. I own you this time.

Hướng dẫn dịch:

Linh: Ngày mai là sinh nhật của Mi. Tôi không biết nên mang theo loại quà gì. Có ý tưởng gì không Giang?

Giang: Mình thấy Mi rất thích chơi thể thao. Tại sao bạn không tặng cô ấy giày thể thao?

Linh: Ý kiến hay đấy. Bạn có biết cô ấy thích màu gì không?

Giang: Tôi nghĩ đen trắng.

Linh: Tuyệt vời. Cảm ơn Giang. Tôi nợ bạn thời gian này.

3. Read the text about the lion dance in Japan and complete the table with the information from the text.

The lion dance is called shishi-mai in Japanese. People perform it during New Year celebrations. Shishi-mai groups also perform at other important occasions such as business openings and weddings. Most forms of shishi-mai have one or more people performing the dance. The performers are excellent at acrobatics. One person controls the lion’s head and the other moves the lion’s body. The lion dances to the sounds of flutes and drums. The drummers and flute players often follow the lion around, but they do not dance with it.

The Japanese perform shishi-maito chase away bad spirits and to bring good luck.

Hướng dẫn dịch:

Múa lân trong tiếng Nhật gọi là shishi-mai. Mọi người thực hiện nó trong lễ kỷ niệm năm mới. Các nhóm Shishi-mai cũng biểu diễn tại các dịp quan trọng khác như khai trương kinh doanh và đám cưới. Hầu hết các hình thức shishi-mai đều có một hoặc nhiều người thực hiện điệu nhảy. Những người biểu diễn rất xuất sắc trong các màn nhào lộn. Một người điều khiển đầu sư tử và người kia di chuyển thân sư tử. Con sư tử nhảy theo tiếng sáo và tiếng trống. Những người đánh trống và thổi sáo thường đi theo sư tử xung quanh, nhưng họ không khiêu vũ với nó.

Người Nhật biểu diễn shishi-maito để xua đuổi tà ma và mang lại may mắn.

Tiếng Anh 8 Unit 5 Communication

Đáp án:

1. Shishi – mai

2. New Year celebrations

3. controls the lion’s head and moves the lion’s body

4. flutes and drums

5. bad spirits

Hướng dẫn dịch:

Múa lân Nhật Bản
Tên tiếng Nhật (1) Shishi – mai
Dịp (2) Lễ mừng năm mới

Những dịp quan trọng khác

Số người biểu diễn Một hoặc nhiều
Kỹ năng (3) Điều khiển đầu sư tử và di chuyển thân sư tử
Bạn nhảy Không có bạn nhảy
Nhạc cụ (4) Sáo và trống
Mục đích Xua đuổi (5) tà ma

Mang lại may mắn

4. Work in groups. Read Mai’s notes on the Vietnamese unicorn dance. Compare the Vietnamese unicorn dance with the Japanese lion dance. 

Tiếng Anh 8 Unit 5 Communication

Hướng dẫn dịch:

Múa lân Việt Nam
Tên tiếng Nhật Múa lân
Dịp Trung thu hoặc Lễ mừng năm mới
Số người biểu diễn Một hoặc nhiều
Kỹ năng Võ thuật và nhào lộn
Bạn nhảy Ông Địa
Nhạc cụ Trống
Mục đích Để cầu mong may mắn và thành công

Lời kết

Trên đây là bài soạn Tiếng Anh 8 Unit 5 Communication chi tiết và đầy đủ bản bản dịch. Hy vọng những kiến thức trên sẽ giúp các em chuẩn bị bài thật tốt và áp dụng chúng vào thực tế. Hãy tiếp tục học tập và rèn luyện để phát triển kỹ năng trong môn học này.

5/5 - (1 bình chọn)