Soạn bài tiếng Anh lớp 9 Unit 4: Life in the past

28/07/2023 - admin

Để học tốt Tiếng Anh 9 chương trình thí điểm, phần này giúp bạn chuẩn bị các bài học trước khi đến lớp: từ vựng, đọc, dịch, đặt câu, trả lời câu hỏi, … được biên soạn bám sát theo các đề mục trong SGK Unit 4: Life in the past Tiếng Anh lớp 9 mới. Theo dõi bài viết dưới đây để xem lời giải chi tiết mà THPT Lê Hồng Phong tổng hợp lại được nhé.

unit 4 life in the past

Soạn bài tiếng Anh lớp 9 Unit 4: Life in the past

Soạn bài tiếng Anh lớp 9: Từ vựng Unit 4

Xem lời giải

Soạn bài tiếng Anh lớp 9 Unit 4: Getting Started (phần 1-3 trang 40-41 SGK)

Xem lời giải

Soạn bài tiếng Anh lớp 9 Unit 4: A Closer Look 1 (phần 1-6 trang 42-43 SGK)

Xem lời giải

Soạn bài tiếng Anh lớp 9 Unit 4: A Closer Look 2 (phần 1-5 trang 43-44 SGK)

Xem lời giải

Soạn bài tiếng Anh lớp 9 Unit 4: Communication (phần 1-5 trang 45 SGK)

Xem lời giải

Soạn bài tiếng Anh lớp 9 Unit 4: Skills 1 (phần 1-4 trang 46 SGK)

Xem lời giải

Soạn bài tiếng Anh lớp 9 Unit 4: Skills 2 (phần 1-4 trang 47 SGK)

Xem lời giải

Soạn bài tiếng Anh lớp 9 Unit 4: Looking Back (phần 1-6 trang 48-49 SGK)

Xem lời giải

Soạn bài tiếng Anh lớp 9 Unit 4: Project (phần 1 trang 49 SGK)

Xem lời giải

Theo dõi THPT Lê Hồng Phong để biết thêm nhiều kiến thức hơn nhé!

5/5 - (1 bình chọn)