Soạn bài Tiếng Anh 8 Unit 3 Project (trang 37) – Global Success

17/01/2024 - admin

Soạn bài Tiếng Anh 8 Unit 3 Project chi tiết và đầy đủ nhất. Bài học này sẽ giúp các em có được sự rèn luyện về các kĩ năng thảo luận và làm việc nhóm. Bài học Unit 3 này sẽ giúp các bạn có cái nhìn sâu sắc về sự phát triển tâm lý, mối quan hệ gia đình và xã hội và thời gian rảnh của thanh thiếu niên. Để giúp các em học sinh lớp 8 năm bắt bài học dễ dàng hơn, Trường cấp 3 Lê Hồng Phong sẽ tổng hợp chi tiết lời giải và bản dịch của bài học. cùng theo dõi ngay sau đây nhé!

Soạn bài Tiếng Anh lớp 8 Unit 3 Project

Tiếng Anh lớp 8 Unit 3 Project

1. Think about a club you would like to have at your school. Brainstorm details about the club by answering these questions.

(Hãy suy nghĩ về một câu lạc bộ mà bạn muốn có ở trường của bạn. Suy nghĩ chi tiết về câu lạc bộ bằng cách trả lời những câu hỏi này.)

  • What club is it?
  • What specific activities will the club have?
  • How often will the club meet? When?
  • What will you contribute to the club?

Tiếng Anh lớp 8 Unit 3 Project

Lời giải:

A: What club is it?

B: It’s a chess club.

A: What specific activities will the club have?

B: We will play chess and learn advanced lesson about playing chess. Also, you can make new friends.

A: How often will the club meet? When?

B: We will meet on Wednesday, from 2.00 – 4.00 in the afternoon.

A: What will you contribute to the club?

B: I will invite my friends to play chess there. I think I can win the prize for the club.

Hướng dẫn dịch:

A: Câu lạc bộ đó là gì?

B: Đó là câu lạc bộ cờ vua.

A: Những hoạt động cụ thể mà câu lạc bộ sẽ có?

B: Chúng ta sẽ chơi cờ và học các bài nâng cao về cách chơi cờ. Các bạn cũng có thể làm quen với những người bạn mới.

A: Câu lạc bộ gặp nhau gặp mặt thường xuyên không? Khi nào?

B: Chúng tôi sẽ gặp nhau vào chiều thứ tư, từ 2 giờ đến 4 giờ.

A: Bạn sẽ đóng góp gì cho câu lạc bộ?

B: Mình sẽ mời bạn bè đến chơi cờ ở đây. Mình nghĩ mình có thể thắng giải cho câu lạc bộ.

3. Present your poster to the class.

(Trình bày áp phích của bạn trước lớp.)

Lời giải:

Hello everyone, today I will introduce about the school chess club. At chess club, you can play chess as well as learning intensive lession about playing chess. We will learn and discuss together about the move in playing chess. Also, you can make a lot of new friends there. We will meet on Wednesday, from 2 to 4 in the afternoon at the school library. We don’t have classes at that time so it really suits you. For more information, you can contact Ms. Phương, the librarian. Her phone number is 0084 235698

Hướng dẫn dịch:

Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ giới thiệu về câu lạc bộ cờ vua ở trường. Ở câu lạc bộ cờ, chúng ta sẽ cùng nhau chơi cờ và có những buổi học tăng cường về cách chơi cờ. Chúng ta sẽ học và cùng nhau thảo luận về các nước đi trong cờ vua. Và các cậu cũng có thể kết bạn với nhiều người ở đó nữa. Câu lạc bộ sẽ gặp mặt vào chiều thứ tư, từ 2 giờ đến 4 giờ ở thư viện. Chúng ta không có tiết vào giờ đó nên rất thuận lợi cho các cậu. Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên lạc với cô Phương thủ thư. Số của cô ấy là 0084 235698.

Lời kết

Trên đây là Soạn bài Tiếng Anh 8 Unit 3 Project chi tiết và đầy đủ bản bản dịch. Hy vọng những kiến thức trên sẽ giúp các em chuẩn bị bài thật tốt và áp dụng chúng vào thực tế. Hãy tiếp tục học tập và rèn luyện để phát triển kỹ năng trong môn học này.

5/5 - (1 bình chọn)