Soạn bài Tiếng Anh lớp 9 Unit 9: Communication (trang 37 SGK)

26/09/2023 - admin

Soạn bài Tiếng Anh lớp 9 Unit 9: Communication bản đầy đủ và chi tiết. Bài viết được đội ngũ của THPT Lê Hồng Phong tổng hợp lại. Bài học này giúp các em rèn luyện các kĩ năng giao tiếp, làm việc nhóm.

Tiếng Anh lớp 9 Unit 9: Communication

Dưới đây là lời giải chi tiết cho bài học.

Tiếng anh 9 unit 9 communication

1. Make notes about yourself.

1. How long have you been learning English?

2. What do you remember about your first English classes?

3. What exams have you taken in English.

4. Why are you interested in learning English now?

5. Which English-speaking countries would you like to visit?

6. What do you think is your level of English now?

7. How can you improve you English outside class?

8. For what purposes would you like to use English in the future?

9. What do you like about the English language?

10. What don’t you like about the English language?

Hướng dẫn dịch:

1. Bạn học tiếng Anh bao lâu rồi?

2. Bạn nhớ gì về lớp học tiếng Anh đầu tiên?

3. Bạn đã tham gia kỳ thi tiếng Anh nào rồi?

4. Tại sao bây giờ bạn thích học tiếng Anh?

5. Bạn muốn đến những nước nói tiếng Anh nào?

6. Bạn nghĩ trình độ tiếng Anh bây giờ của bạn là gì?

7. Bạn có thể cải thiện tiếng Anh bên ngoài lớp học như thế nào?

8. Bạn muốn sử dụng tiếng Anh vì mục đích nào trong tương lai?

9. Bạn thích gì về ngôn ngữ tiếng Anh?

10. Bạn không thích gì về tiếng Anh?

2. Work in pairs. Take turns to ask and answer the questions in 1. Make notes about your partner. How many things do you have in common?

3. Work in groups. Tell your group the things that you and your partner have in common.

Lời kết

Trên đây là lời giải chi tiết cho bài học. Theo dõi THPT Lê Hồng Phong để biết thêm nhiều kiến thức hơn nhé.

5/5 - (1 bình chọn)
CLOSE
CLOSE