Soạn Bài Tiếng Anh lớp 9 Unit 7: Project (trang 17)

07/09/2023 - admin

Soạn bài Tiếng Anh lớp 9 Unit 7: Project bản đầy đủ. Ở phần bài học này chúng ta được học thêm về các kĩ năng nói, thảo luận. Và đừng quên bổ sung cho mình những từ vựng mới có trong bài này. Cùng THPT Lê Hồng Phong tìm hiểu phần này thông qua bài viết dưới đây nhé!

Tiếng Anh lớp 9 Unit 7: Project

Dưới đây là tổng hợp các phần bài tập của Tiếng Anh lớp 9 Unit 8 phần Project

Tiếng anh 9 unit 7 project

1. Work in groups. Go to other classes and ask different students about their eating habits. Write the students’ answers in the table.

(Làm việc theo nhóm. Đến những lớp khác và hỏi những học sinh khác về thói quen ăn uống của họ. Viết câu trả lời của học sinh vào bảng)

2. Now work together again. Analyse the answers you have got and organise them in the form of an answer to each question. This could be done using a visual organiser such as a chart.

(Bây giờ làm việc cùng nhau. Phân tích những câu trả lời mà bạn có và tổ chức ở dạng mỗi câu trả lời cho từng câu hỏi. Việc này có thể hoàn thành bằng cách sử dụng thiết bị trực quan chẳng hạn như biểu đồ)

3. In general, do the students at your school have healthy eating habits? Present your group’s findings to the class.

(Nhìn chung, những học sinh ở trường bạn có thói quen ăn uống tốt cho sức khỏe không? Trình bày những phát hiện của nhóm bạn trước lớp)

Gợi ý:

Good morning teacher and friends,

Today I want to present about eating habits of students in our school. According to our group’s findings, almost students in our school do not have healthy eating habits. Firstly, they like fast food so much, which are not good for health, and eat this kind of food quite regularly. Secondly, although eating out may bring many risks of bad food sanitation, they tend to prefer eating out to eating at home. The food cooked at home, which is cleaner and more nutritious, is not their cup of tea. Lastly, they tend to eat much for dinner and do not give enough care to the breakfast. Contrary to popular belief, it’s not the dinner but the breakfast that is the most important meal of the day so you should eat a big breakfast and just a little in the evening. In conclusion, I suggest that students in our school should improve a healthier eating habits.

Hướng dẫn dịch:

Chào buổi sáng cô giáo và các bạn,

Hôm nay tôi muốn trình bày về thói quen ăn uống của học sinh trong trường chúng ta. Theo phát hiện của nhóm chúng tôi, hầu hết học sinh trong trường của chúng tôi không có thói quen ăn uống lành mạnh. Thứ nhất, họ rất thích đồ ăn nhanh, không tốt cho sức khỏe và ăn loại đồ ăn này khá thường xuyên. Thứ hai, mặc dù ăn ở ngoài có thể mang lại nhiều rủi ro về vệ sinh thực phẩm không tốt nhưng họ có xu hướng thích ăn ở ngoài hơn là ăn ở nhà. Thức ăn được nấu ở nhà, sạch hơn và bổ dưỡng hơn, không phải là tách trà của họ. Cuối cùng, họ có xu hướng ăn nhiều vào bữa tối và không quan tâm đến bữa sáng. Trái với suy nghĩ của nhiều người, không phải bữa tối mà bữa sáng mới là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày, vì vậy bạn nên ăn nhiều bữa sáng và chỉ ăn một chút vào buổi tối. Tóm lại, tôi đề nghị học sinh trong trường chúng ta nên cải thiện thói quen ăn uống lành mạnh hơn.

Lời kết

Trên đây là bài soạn Tiếng Anh lớp 9 Unit 7: Project chi tiết và đầy đủ bản bản dịch mà THPT Lê Hồng Phong tổng hợp lại được. Hy vọng những kiến thức trên sẽ giúp các em chuẩn bị bài thật tốt và áp dụng chúng vào thực tế. Hãy tiếp tục học tập và rèn luyện để phát triển kỹ năng trong lĩnh vực này.

Theo dõi thêm các bài viết trong tổng quan Unit 7 Tiếng Anh lớp 9 của THPT Lê Hồng Phong để biết thêm chi tiết

Rate this post
CLOSE
CLOSE