Soạn bài Tiếng Anh 8 Unit 2 Communication (trang 22-23) – Global Success

10/01/2024 - admin

Soạn bài Tiếng Anh 8 Unit 2 Communication đầy đủ và chi tiết nhất. Với chủ đề “Life in the countryside” unit 2 này sẽ giúp các em hình dung về nhịp sống, các hoạt động tại vùng nông thôn qua ngôn ngữ Tiếng Anh. Bài học hôm nay sẽ giúp các em phát triển nhiều các kĩ năng cũng như bổ sung những phần kiến thức mới. Vậy thì hãy cùng THPT Lê Hồng Phong khám phá bài học này ngay bây giờ nhé!

Soạn bài Tiếng Anh 8 Unit 2 Communication

Chi tiết lời giải và bản dịch của phần Communication sẽ được tổng hợp ngay dưới đây.

Soạn bài Tiếng Anh 8 Unit 2 Communication

1. Listen and read the conversations. Pay attention to the highlighted sentences.  

Bài nghe:

1.

Tom: What a beautiful kite you have, Mai!

Mai: Thank you, Tom. My dad made it for me last weekend.

2.

Nick: You really have a nice dress, Hoa.

Hoa: I’m glad you like it, Nick. I think its colour really suits me.

Hướng dẫn dịch:

1.

Tom: Bạn có một con diều đẹp làm sao, Mai!

Mai: Cảm ơn bạn, Tom. Bố tôi đã làm nó cho tôi vào cuối tuần trước.

2.

Nick: Bạn thực sự có một chiếc váy đẹp, Hoa.

Hoa: Tôi rất vui vì bạn thích nó, Nick. Tôi nghĩ rằng màu sắc của nó thực sự phù hợp với tôi.

2. Work in pairs. Make similar conversations to practise giving and responding to compliments, using the cues below. 

– a shirt (áo sơ mi)

– a bicycle (một chiếc xe đạp)

– a school bag (một cặp sách đi học)

Gợi ý:

Lan: You really have a nice shirt, Nam.

Nam: I’m glad you like it, Lan. I think its colour really suits me.

Hướng dẫn dịch:

Lan: Bạn thực sự có một chiếc áo sơ mi đẹp, Nam.

Nam: Tôi rất vui vì bạn thích nó, Lan. Tôi nghĩ rằng màu sắc của nó thực sự phù hợp với tôi.

3. Read the adverts for the two beautiful villages. Tick (V) the boxes to show which village the statements describe. Sometimes both boxes need to be ticked.

Duong Lam Village

Duong Lam, one of the most ancient villages in Ha Noi, is situated in Son Tay. Visitors can get there from the centre of Ha Noi by car, bus or even by bicycle. It is famous for its ancient pagoda, traditional houses, and temples. Besides these, visitors can observe the locals making specialities, such as keo doi, che lam, etc. and then try them.

Hollum Village

Hollum is one of the ancient villages on the island of Ameland, the Netherlands. Many visitors come to the village because of its historical and cultural values. It is full of fascinating sights, such as traditional houses, a museum, a church, a lighthouse, etc. Besides sightseeing, visitors can also take part in sports like kite-flying, surfing, etc. Visitors can reach the village by air or ferry.

Hướng dẫn dịch:

Làng Đường Lâm

Đường Lâm, một trong những ngôi làng cổ nhất ở Hà Nội, nằm ở Sơn Tây. Du khách có thể đến đó từ trung tâm Hà Nội bằng ô tô, xe buýt hoặc thậm chí bằng xe đạp. Nó nổi tiếng với ngôi chùa cổ, những ngôi nhà truyền thống và những ngôi đền. Bên cạnh đó, du khách có thể quan sát người dân địa phương làm đặc sản, chẳng hạn như kẹo dồi, chè lam, v.v và sau đó thử chúng.

Làng Hollum

Hollum là một trong những ngôi làng cổ trên đảo Ameland, Hà Lan. Nhiều du khách đến làng vì giá trị lịch sử và văn hóa của nó. Nơi đây có đầy đủ các điểm tham quan hấp dẫn như nhà truyền thống, bảo tàng, nhà thờ, ngọn hải đăng, v.v. Ngoài tham quan, du khách còn có thể tham gia các môn thể thao như thả diều, lướt sóng, v.v. Du khách có thể đến làng bằng đường hàng không hoặc chiếc phà.

Tiếng Anh 8 Unit 2 CommunicationTiếng Anh 8 Unit 2 Communication

Đáp án:

1. Both

2. Duong Lam

3. Hollumn

4. Duong Lam

5. Hollumn

Giải thích:

1. Thông tin:

– Duong Lam, one of the most ancient villages in Ha Noi

– Hollum is one of the ancient villages on the island of Ameland

2. Thông tin: It is famous for its ancient pagoda, traditional houses, and temples.

3. Thông tin: Visitors can reach the village by air or ferry.

4. Thông tin: Visitors can get there from the centre of Ha Noi by car, bus or even by bicycle.

5. Thông tin: It is full of fascinating sights, such as traditional houses, a museum, a church, a lighthouse, etc.

Hướng dẫn dịch:

1. Đó là một ngôi làng cổ.

2. Chúng ta có thể đến thăm một ngôi chùa cổ, những ngôi nhà truyền thống và những ngôi đền ở ngôi làng này.

3. Chúng ta có thể đến đó bằng máy bay hoặc phà.

4. Chúng ta có thể đến đó bằng ô tô, xe buýt hoặc xe đạp.

5. Nó có một ngọn hải đăng.

4. Work in groups. Take turns to talk about the similarities and differences between Duong Lam and Hollum.  

Gợi ý:

Duong Lam and Hollum are both ancient villages.

Duong Lam is in Viet Nam, but Hollum is in the Netherlands.

Hướng dẫn dịch:

Đường Lâm và Hollum đều là những ngôi làng cổ.

Đường Lâm ở Việt Nam, nhưng Hollum ở Hà Lan.

5. Work in pairs. Which village in 3 would you like to visit for a holiday? Explain your choice to your partner. 

Gợi ý:

– Which village would you like to visit for a holiday?

– Duong Lam, of course!

– Why?

– Because I love watching the locals making specialities.

Hướng dẫn dịch:

– Ngôi làng nào bạn muốn đến thăm vào kỳ nghỉ?

– Đường Lâm, đương nhiên rồi!

– Tại sao?

– Bởi vì tôi thích xem người dân địa phương làm đặc sản.

Lời kết

Trên đây là bài soạn Soạn bài Tiếng Anh 8 Unit 2 Communication chi tiết và đầy đủ bản bản dịch. Hy vọng những kiến thức trên sẽ giúp các em chuẩn bị bài thật tốt và áp dụng chúng vào thực tế. Hãy tiếp tục học tập và rèn luyện để phát triển kỹ năng trong môn học này.

5/5 - (2 bình chọn)