Soạn bài Tiếng Anh 8 Unit 1: Skills 1 (trang 14) – Global Success

30/12/2023 - admin

Soạn bài Tiếng Anh 8 Unit 1 Skills 1 chi tiết và đầy đủ nhất. Bài học này sẽ giúp các em có được sự rèn luyện về các kĩ năng đọc và nói. Để giúp các em học sinh lớp 8 năm bắt bài học dễ dàng hơn, Trường cấp 3 Lê Hồng Phong sẽ tổng hợp chi tiết lời giải và bản dịch của bài học. cùng theo dõi ngay sau đây nhé!

Soạn bài Tiếng Anh 8 Unit 1 Skills 1 

Dưới đây là phần lời giải cho bài học này.

Soạn bài Tiếng Anh 8 Unit 1 Skills 1

1. Look at the pictures. What activities can you see? 

Gợi ý:

1. riding a bike (đạp xe)
2. doing DIY (tự làm các thứ đồ)
3. cooking (nấu)

2. Read about Trang’s leisure activities. Choose the correct answer. 

Some teenagers enjoy spending free time with their friends. Others prefer doing leisure activities with their family members. I love spending time with my family because it’s a great way to connect with them.

At the weekend, we usually go for a bike ride. We cycle to some nearby villages to enjoy the fresh air. We take photos and look at them later. My big brother and I are also into cooking. My brother looks for easy recipes. After that, we prepare the ingredients and cook. Sometimes the food is good, but sometimes it isn’t; nevertheless, we love whatever we cook. The leisure activity I like the most is doing DIY projects with my mum. She teaches me to make my own dresses and doll clothes. On special occasions, we make special dresses together. Once I won the first prize in a costume contest at my school.

Hướng dẫn dịch:

Một số thanh thiếu niên thích dành thời gian rảnh rỗi với bạn bè của họ. Những người khác thích làm các hoạt động giải trí với các thành viên gia đình của họ. Tôi thích dành thời gian cho gia đình vì đó là cách tuyệt vời để kết nối với họ.

Vào cuối tuần, chúng tôi thường đi xe đạp. Chúng tôi đạp xe đến một số ngôi làng gần đó để tận hưởng không khí trong lành. Chúng tôi chụp ảnh và xem xét chúng sau. Anh trai tôi và tôi cũng thích nấu ăn. Anh trai tôi tìm kiếm công thức nấu ăn dễ dàng. Sau đó, chúng tôi chuẩn bị nguyên liệu và nấu ăn. Đôi khi thức ăn ngon, nhưng đôi khi không; tuy nhiên, chúng tôi yêu bất cứ thứ gì chúng tôi nấu. Hoạt động giải trí mà tôi thích nhất là làm các dự án DIY với mẹ tôi. Cô ấy dạy tôi tự may váy và quần áo búp bê. Vào những dịp đặc biệt, chúng tôi cùng nhau may những bộ váy đặc biệt. Một lần tôi đoạt giải nhất trong một cuộc thi hóa trang ở trường tôi.

1. The text is about Trang’s leisure activities

A. in the past

B. with her friends

C. with her family

2. The word “connect” is closest in meaning to

A. join with something

B. better understand someone

C. speak to someone by phone

Đáp án:

1. C 2. A

Giải thích:

 1. Bài đọc nói về các hoạt động giải trí của Trang cùng gia đình vì xung quanh bài đọc có các nhân vật là các thành viên gia đình (ví dụ: my big brother, my mum)
 2. “connect” gần nghĩa nhất với tham gia với một cái gì đó

3. Read the text again and answer the questions.

 1. What does Trang do with her family members at the weekend?
 2. Who looks for recipes when Trang and her brother cook?
 3. Is the food they cook always good?
 4. Which leisure activity does she love the most?
 5. What does Trang’s mum teach her to do?
 6. What did she win?

Đáp án:

 1. They usually go for a bike ride.
 2. Her brother.
 3. No, it isn’t.
 4. Doing DIY.
 5. Her mum teaches her to make my own dresses and doll clothes.
 6. She won the first prize in a costume contest at her school.

Giải thích:

 1. Thông tin: At the weekend, we usually go for a bike ride.
 2. Thông tin: My brother looks for easy recipes.
 3. Thông tin: Sometimes the food is good, but sometimes it isn’t …
 4. Thông tin: The leisure activity I like the most is doing DIY projects with my mum.
 5. Thông tin: She teaches me to make my own dresses and doll clothes.
 6. Thông tin: Once I won the first prize in a costume contest at my school.

Hướng dẫn dịch:

 1. Trang làm gì với các thành viên trong gia đình vào cuối tuần?

– Họ thường đi xe đạp.

 1. Ai là người tìm công thức nấu ăn khi Trang và anh trai nấu ăn?

– Anh trai cô ấy.

 1. Thức ăn họ nấu có luôn ngon không?

– Không, không phải vậy.

 1. Cô ấy yêu thích hoạt động giải trí nào nhất?

– Tự làm đồ.

 1. Mẹ của Trang dạy cô ấy làm gì?

– Mẹ cô ấy dạy cô ấy tự may váy và quần áo búp bê

 1. Cô ấy đã giành được gì?

– Cô ấy đã giành giải nhất trong cuộc thi hóa trang ở trường cô ấy.

4. Work in groups. Take turns to ask and answer the questions. 

1. What leisure activities do you usually do with your family?
2. Which one do you like the most? Why?
3. How do you feel when you spend time with your family members?

Gợi ý:

1. We usually play badminton.

2. The leisure activity I like the most is riding bike because it’s good for my health.

3. I feel happy.

Hướng dẫn dịch:

1. Bạn thường làm những hoạt động giải trí nào với gia đình?

– Chúng tôi thường chơi cầu lông.

2. Bạn thích cái nào nhất? Tại sao?

– Hoạt động giải trí mà tôi thích nhất là đi xe đạp vì nó tốt cho sức khỏe của tôi.

3. Bạn cảm thấy thế nào khi dành thời gian cho các thành viên trong gia đình?

– Tôi cảm thấy hạnh phúc.

Record your friends’ answers in the table below.

Soạn bài Tiếng Anh 8 Unit 1 Skills 1

5. Report your group members’ answers to the class. What activities are the most common? 

Lời kết 

Trên đây là bài soạn Tiếng Anh 8 Unit 1 Skills 1 chi tiết và đầy đủ bản bản dịch. Hy vọng những kiến thức trên sẽ giúp các em chuẩn bị bài thật tốt và áp dụng chúng vào thực tế. Hãy tiếp tục học tập và rèn luyện để phát triển kỹ năng trong lĩnh vực này.

5/5 - (1 bình chọn)