Hành trình chúng ta đi

23/03/2023 - admin

Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học quy định về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của hiệu trưởng trường THPT;

Căn cứ Thông tư 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa;

Căn cứ Thông tư 26/2017/TT-BGDĐT ngày 18/10/2027 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tổ chức hoạt động văn hóa của học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục;

Căn cứ Kế hoạch giáo dục số 81 ngày 18/09/2022 của Trường THPT Lê Hồng Phong;

Thực hiện Công văn số 3867/SGDĐTHN-CTTT ngày 06/09/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc tổ chức hoạt động tham quan ngoại khóa cho học sinh;

Căn cứ nhiệm vụ năm học 2022 – 2023 của Trường THPT Lê Hồng Phong;

Căn cứ Quyết định số 03.1-T3/QĐ-LHP ngày 06/03/2023 về việc thành lập Ban tổ chức hoạt động trải nghiệm tại khu sinh thái Thái Hải năm 2023 của Trường THPT Lê Hồng Phong;

Căn cứ tình hình thực tế của Trường THPT Lê Hồng Phong;

Trường THPT Lê Hồng Phong tổ chức cho học sinh đi học thực tế môn HNTN 02 ngày: 16,17/3/2023 tại khu sinh thái Thái Hải – Thái Nguyên.

Một số hình ảnh của chuyến đi: click tại đây

Hành trình trường THPT Lê Hồng Phong

Mời các em xem thêm thông tin hữu ích:

5/5 - (1 bình chọn)