Kế hoạch kết nạp Đoàn viên đợt 2 của trường THPT Lê Hồng Phong

21/11/2023 - admin

Lễ kết nạp đoàn viên thường là một sự kiện quan trọng và ý nghĩa trong đời sống học sinh, sinh viên và cả trong cộng đồng. Đây sẽ sự kiện đánh dấu bước đầu tiên trong hành trình phát triển, học hỏi và gắn kết với cộng đồng lớn hơn. Xây dựng Đoàn Thanh niên đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành, phát triển và gắn kết cộng đồng thanh niên với xã hội. Và trường THPT Lê Hồng Phong cũng luôn hiểu được điều đó, và không ngừng cố gắng làm tốt nghĩa vụ của nhà trường trong việc xây dựng Đoàn Thanh niên ngày một vững mạnh.

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ nhằm xây dụng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lớn mạnh, trường Lê Hồng Phong xây dựng và tổ chức lễ kết nạp Đoàn viên đợt 2 năm học 2023-2024. Chi tiết về kế hoạch như sau:

5/5 - (1 bình chọn)