Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn. Góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn

20/12/2023 - admin

Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn, góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn là những phần kiến thức liên quan đến chủ đề Đường tròn. Nhằm giúp các em có thể nắm bắt được kiến thức bài học để phục vụ cho quá trình học, bài viết này của THPT Lê Hồng Phong sẽ bao gồm chi tiết vầ lý thuyết và phần bài tập có trong sách giáo khoa. Phần kiến thức này cùng sẽ phục vụ cho kỳ thi quan trọng tiếp theo của các bạn, vì vậy cùng theo dõi ngay sau đây nhé!

I. Lý thuyết Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn. Góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn

1. Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn.

Lý thuyết Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn, góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn

+ Góc có đỉnh nằm bên trong đường tròn được gọi là góc có đỉnh ở bên trong đường tròn.

+ Hình vẽ: Góc ∠BEC là góc có đỉnh nằm ở bên trong đường tròn chắn hai cung là

+ Số đo của góc có đỉnh ở bên trong đường tròn bằng nửa tổng số đo hai cung bị chắn.

Hay

2. Góc có đỉnh nằm bên ngoài đường tròn

Lý thuyết Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn, góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn

+ Góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn là góc có đỉnh nằm ngoài đường tròn và các cạnh đều có điểm chung với đường tròn.

+ Hai cung bị chắn là hai cung nằm bên trong góc, hình vẽ trên: Góc ∠BEC là góc có đỉnh nằm ở bên ngoài đường tròn chắn hai cung là

+ Số đo của góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn bằng nửa hiệu số đo hai cung bị chắn.

Hay

II. Bài tập minh họa

Bài 36 – 82 SGK Toán 9 Tập 2:

Cho đường tròn (O) và hai dây AB, AC. Gọi M, N lần lượt là điểm chính giữa của cung AB và cung AC. Đường thẳng MN cắt dây AB tại E và cắt dây AC tại H. Chứng minh tam giác AEH là tam giác cân.

Lời giải

Bài 36 trang 82 SGK Toán 9 Tập 2

+ Do góc là góc có đỉnh bên trong đường tròn chắn hai cung

+ Do góc là góc có đỉnh bên trong đường tròn chắn hai cung

Bài 36 trang 82 SGK Toán 9 Tập 2

Bài 37 – 82 SGK Toán 9 Tập 2:

Cho đường tròn (O) và hai dây AB, AC bằng nhau. Trên cung nhỏ AC lấy một điểm M. Gọi S là giao điểm của AM và BC.

Bài 37 trang 82 SGK Toán 9 Tập 2

Lời giải

Bài 37 trang 82 SGK Toán 9 Tập 2

+ Đường tròn (O) có dây AB = AC

+ là góc có đỉnh ngoài đường tròn chắn hai cung Bài 37 trang 82 SGK Toán 9 Tập 2

Bài 38 – 82 SGK Toán 9 Tập 2:

Trên một đường tròn, lấy liên tiếp ba cung AC,CD, DB sao cho Bài 38 trang 82 SGK Toán 9 Tập 2 Hai đường thẳng AC và DB cắt nhau tại E. Hai tiếp tuyến của đường tròn tại B và C cắt nhau tại T. Chứng minh rằng:

Lời giải

Bài 38 trang 82 SGK Toán 9 Tập 2

Bài 38 trang 82 SGK Toán 9 Tập 2

Bài 38 trang 82 SGK Toán 9 Tập 2

5/5 - (1 bình chọn)