Cách tính điểm trung bình môn HKI, HKII, cả năm cho học sinh THPT

10/01/2024 - admin

tính điểm trung bình môn

Bạn có biết cách tính điểm trung bình môn HKI, HKII, cả năm cho học sinh THPT không? Đây là một trong những kiến thức cơ bản mà học sinh cần nắm vững để theo dõi quá trình học tập của mình. Bài viết này trường THPT Lê Hồng Phong sẽ hướng dẫn bạn cách tính điểm trung bình môn theo quy định mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1. Cách tính điểm trung bình môn học kỳ I, học kỳ II

Để tính điểm trung bình môn học kỳ 1, học kỳ 2, học sinh cần tính điểm trung bình của tất cả các bài kiểm tra, bài thi, bài tập của môn học đó. Mỗi bài kiểm tra, đánh giá sẽ được gắn với một hệ số điểm khác nhau. Thông thường, các bài kiểm tra đánh giá thường xuyên (kiểm tra miệng, kiểm tra 15 phút) sẽ được nhân hệ số 1. Điểm kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ được nhân hệ số lần lượt là 2 và 3.

Công thức tính điểm trung bình môn học kỳ như sau:

Điểm trung bình môn học kỳ (I, II)= (Tổng điểm của tất cả các bài kiểm tra, bài thi, bài tập) / (Tổng hệ số của tất cả các bài kiểm tra, bài thi, bài tập)

Ví dụ: 

 • Môn Toán, học sinh có điểm kiểm tra miệng là 7, điểm kiểm tra 15 phút là 8, điểm kiểm tra giữa kỳ là 9, điểm kiểm tra cuối kỳ là 10.
 • Hệ số của kiểm tra miệng, kiểm tra 15 phút, kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra cuối kỳ lần lượt là 1, 1, 2, 3.

Thì điểm trung bình môn Toán học kỳ 1 của học sinh là:

 • Điểm trung bình môn Toán học kỳ 1 = (7 + 8 + 9 + 10) / (1 + 1 + 2 + 3) = 8.3

2. Cách tính điểm trung bình môn cả năm

Để tính điểm trung bình môn cả năm, học sinh cần tính điểm trung bình của hai học kỳ. Điểm trung bình môn học kỳ 2 được nhân đôi hệ số 2.

Công thức tính điểm trung bình môn cả năm như sau:

Điểm trung bình môn cả năm = (Điểm trung bình môn học kỳ 1 + Điểm trung bình môn học kỳ 2 * 2) / 3

Ví dụ:

 • Điểm trung bình môn Toán học kỳ 1 của học sinh là 8.3.
 • Điểm trung bình môn Toán học kỳ 2 của học sinh là 9.5.

Thì điểm trung bình môn Toán cả năm của học sinh là:

 • Điểm trung bình môn Toán cả năm = (8.3 + 9.5 * 2) / 3 = 9.0

3. Cách xếp loại học lực theo điểm trung bình môn

Tiêu chuẩn xếp loại học lực học sinh trung cấp 2, cấp 3 được quy định tại Điều 13 Quy chế ban hành kèm Thông tư 58, sửa đổi, bổ sung bởi khoản 6 Điều 2 Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT như sau:

Tính điểm trung bình môn cả năm

– Xếp loại giỏi, nếu có đủ các tiêu chuẩn sau đây:

 • Điểm trung bình các môn học từ 8,0 trở lên, trong đó điểm trung bình của 1 trong 3 môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ từ 8,0 trở lên; riêng đối với học sinh lớp chuyên của trường THPT chuyên phải thêm điều kiện điểm trung bình môn chuyên từ 8,0 trở lên;
 • Không có môn học nào điểm trung bình dưới 6,5;
 • Các môn học đánh giá bằng nhận xét đạt loại Đ.

– Xếp loại khá, nếu có đủ các tiêu chuẩn sau đây:

 • Điểm trung bình các môn học từ 6,5 trở lên, trong đó điểm trung bình của 1 trong 3 môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ từ 6,5 trở lên; riêng đối với học sinh lớp chuyên của trường THPT chuyên phải thêm điều kiện điểm trung bình môn chuyên từ 6,5 trở lên;
 • Không có môn học nào điểm trung bình dưới 5,0;
 • Các môn học đánh giá bằng nhận xét đạt loại Đ.

– Xếp loại trung bình, nếu có đủ các tiêu chuẩn sau đây:

 • Điểm trung bình các môn học từ 5,0 trở lên;
 • Không có môn học nào điểm trung bình dưới 3,5;
 • Các môn học đánh giá bằng nhận xét đạt loại Đ.

– Xếp loại yếu, nếu có đủ các tiêu chuẩn sau đây:

 • Điểm trung bình các môn học từ 3,5 trở lên;
 • Không có môn học nào điểm trung bình dưới 2,0;
 • Các môn học đánh giá bằng nhận xét đạt loại C hoặc Đ.

– Xếp loại kém, nếu không đạt các tiêu chuẩn xếp loại yếu.

4. Lưu ý khi tính điểm trung bình môn của học sinh

– Khi tính điểm trung bình môn, nếu có số thập phân thì làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất theo quy tắc làm tròn thông thường. Ví dụ: 7,45 làm tròn thành 7,5; 7,44 làm tròn thành 7,4.

– Khi tính điểm trung bình môn, nếu có môn học đánh giá bằng nhận xét thì không tính vào điểm trung bình các môn học. Ví dụ: nếu học sinh có 10 môn học, trong đó 9 môn học đánh giá bằng điểm số và 1 môn học đánh giá bằng nhận xét, thì điểm trung bình các môn học chỉ tính trên tổng điểm của 9 môn học đánh giá bằng điểm số.

Lời Kết

Cách tính điểm trung bình môn HKI, HKII, cả năm cho học sinh THPT là một kiến thức quan trọng mà mọi học sinh cần nắm vững để theo dõi quá trình học tập của mình. Bài viết này của trường cấp 3 Lê Hồng Phong đã hướng dẫn bạn cách tính điểm trung bình môn theo công thức và quy định mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bạn cũng đã biết cách xếp loại học lực theo điểm trung bình môn. Hy vọng bài viết này có ích cho bạn và giúp bạn tự tin hơn trong việc học tập. Chúc bạn học tốt và đạt kết quả cao trong học kỳ này. Cảm ơn bạn đã đọc bài viết của tôi.

5/5 - (1 bình chọn)