Lịch thi giữa kỳ!

13/03/2023 - admin

Thực hiện Kế hoạch và nhiệm vụ năm học 2022-2023, thực hiện theo Kế hoạch chuyên môn tháng 03 năm 2023, Trường THPT Lê Hồng Phong – Hà Đông thông báo đến toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh về thời gian kiểm tra như sau:

I. THỜI GIAN KIỂM TRA

– Từ ngày 13/03/2023 đến ngày 18/03/2023: Kiểm tra định kỳ các môn không tập trung.

– Ngày 15/03/2023: Kiểm tra định kỳ các môn tập trung (Môn: Văn, Toán, Anh).

II.LỊCH KIỂM TRA CÁC MÔN TẬP TRUNG

Thời gian: 15/03/2023

Buổi Sáng:

Môn Ngữ văn: 8 giờ bắt đầu làm bài, thời gian làm bài: 90 phút ( 8h – 9h30)
Môn Toán: 10 giờ bắt đầu làm bài, thời gian làm bài: 90 phút (10h -11h30)

Buổi Chiều:

Môn Tiếng Anh: 14 giờ bắt đầu làm bài, thời gian làm bài: 90 phút (14h -15h30)