Biên bản niêm yết công khai của trường Lê Hồng Phong

03/07/2022 - admin

Biên bản về việc niêm yết công khai của trường THPT Lê Hồng PHong theo thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm học 2022-2023.

Chí tiết về thành phần tham gia và nội dung biên bản được trình bày dưới đây:

Biên bản niêm yết công khai trường Lê Hồng Phong

5/5 - (1 bình chọn)
CLOSE
CLOSE