Vật lý 9 bài 40: Hiện tượng khúc xạ ánh sáng – Giải bài tập

20/11/2023 - admin

Khúc xạ ánh sáng là hiện tượng ánh sáng thay đổi hướng khi đi qua biên giới giữa hai môi trường khác nhau do độ khác nhau về mật độ quang thông. Đây là một hiện tượng vật lý dễ gặp trong thực tế. Bài viết do đội ngũ trường cấp 3 Lê Hồng Phong tổng hợp lại nhằm giúp các em nắm rõ phần lý thuyết về hiện tượng khúc xạ cùng với đó là bài tập minh họa trong sách giáo khoa.

Hiện tượng khúc xạ ánh sáng

Lý thuyết về hiện tượng khúc xạ ánh sáng

1. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng

Hiện tượng tia sáng truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác bị gãy khúc tại mặt phân cách giữa hai môi trường được gọi là hiện tượng khúc xạ ánh sáng.

Vạt lý lớp 9 Hiện tượng khúc xạ ánh sáng

   Quy ước:

– SI là tia tới.

– IK là tia khúc xạ.

– I là điểm tới.

– NN’ vuông góc với mặt phân cách là pháp tuyến tại điểm tới.

– Góc SIN là góc tới, kí hiệu là i.

– Góc KIN’ là góc khúc xạ, kí hiệu là r.

– Mặt phẳng chứa tia tới SI và pháp tuyến NN’ là mặt phẳng tới.

2. Sự khúc xạ của tia sáng

– Khi tia sáng truyền từ không khí sang nước, góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới.

 Hiện tượng khúc xạ ánh sáng

– Khi tia sáng truyền từ nước sang không khí thì góc khúc xạ lớn hơn góc tới.

Vật Lí lớp 9 | Tổng hợp Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 9 có đáp án

Bài tập vận dụng

Bài C1 – 109 SGK Vật Lý 9:

Quan sát thí nghiệm trong hình 40.2 SGK, hãy cho biết tia phản xạ có nằm trong mặt phẳng tới không? Góc tới và góc khúc xạ, góc nào lớn hơn?

Lời giải:

Giải bài C1 trang 109 SGK Vật Lý 9 | Hay nhất Giải Vật Lí 9

Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới.

Góc tới lớn hơn góc khúc xạ do quan sát thấy tia khúc xạ lệch xuống dưới phương tia tới.

Bài C2 – 109 SGK Vật Lý 9:

Hãy đề xuất phương án thí nghiệm đế kiểm tra xem những nhận xét trên có còn đúng khi thay đổi góc tới hay không.

Lời giải: 

Phương án thí nghiệm: Thay đổi hướng của tia tới, quan sát tia khúc xạ, độ lớn góc tới, góc khúc xạ.

Bài C3 – 109 SGK Vật Lý 9:

Hãy thể hiện kết luận bằng hình vẽ.

Lời giải:

Kết luận được thể hiện như trong hình vẽ dưới:

SI là tia tới; góc tới ∠SIN = i

IK là tia khúc xạ; góc khúc xạ ∠NIK = r.

Giải bài tập Vật Lí 9 | Để học tốt Vật Lí 9

Bài C4 – 109 SGK Vật Lý 9:

Kết luận trên có còn đúng trong trường hợp tia sáng truyền từ nước sang không khí hay không? Đề xuất một phương án thí nghiệm để kiểm tra dự đoán đó.

Lời giải:

+ Kết luận trên không còn đúng trong trường hợp tia sáng truyền từ từ nước sang không khí. Khi đó góc khúc xạ sẽ lớn hơn góc tới.

+ Thí nghiệm kiểm tra:

– Chiếu tia sáng từ nước sang không khí bằng cách đặt nguồn sáng ở đáy bình nước.

– Để đáy bình lệch ra khỏi mặt bàn, đặt nguồn sáng ở ngoài bình, chiếu một tia sáng qua đáy bình vào nước rồi sang không khí.

Tiến hành thí nghiệm theo các bước như đối với trường hợp ánh sáng truyền từ không khí sang nước.

Bài C5 – 110 SGK Vật Lý 9:

Chứng minh rằng: Đường nối các vị trí của ba đinh ghim A, B, C trong hình 40.3 SGK là đường truyền của tia sáng từ đinh ghim A tới mắt.

Lời giải:

Mắt chỉ nhìn thấy A khi ánh sáng từ A phát ra truyền được đến mắt. Khi mắt chỉ nhìn thấy B mà không thấy A có nghĩa là ánh sáng từ A phát ra đã bị B che khuất, không đến được mắt. Khi mắt chỉ nhìn thấy C mà không thấy A, B có nghĩa là ánh sáng từ A, B phát ra đã bị C che khuất không đến được mắt. Khi bỏ B, C đi thì ta lại nhìn thấy A có nghĩa là ánh sáng từ A phát ra đã truyền qua nước và không khí đến được mắt.

Vậy đường nối vị trí của ba đinh ghim A, B, C là đường biểu diễn đường truyền của tia sáng từ A ở trong nước tới mặt phân cách giữa nước và không khí, rồi đến mắt.

Bài C6 – 110 SGK Vật Lý 9:

Nhận xét đường truyền của tia sáng, chỉ ra điểm tới, tia tới, tia khúc xạ, vẽ pháp tuyến tại điểm tới. So sánh độ lớn của góc khúc xạ và góc tới.

Lời giải:

Đường truyền của tia sáng từ nước sang không khí bị khúc xạ tại mặt phân cách giữa nước và không khí. B là điểm tới, AB là tia tới, BC là tia khúc xạ. Góc khúc xạ lớn hơn góc tới (Hình vẽ). Có thể dùng thước đo độ hoặc dùng cách chứng minh hình học để thấy được góc khúc xạ lớn hơn góc tới.

Giải bài tập Vật Lí 9 | Để học tốt Vật Lí 9

Bài C7 – 110 SGK Vật Lý 9:

Phân biệt các hiện tượng khúc xạ và phản xạ ánh sáng

Lời giải:

+ Hiện tượng phản xạ ánh sáng:

– Tia tới gặp mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt bị hắt trở lại môi trường trong suốt cũ

– Góc phản xạ bằng góc tới

+ Hiện tượng khúc xạ ánh sáng:

– Tia tới gặp mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt bị gãy khúc tại mặt phân cách và tiếp tục đi vào môi trường trong suốt thứ hai.

– Góc khúc xạ không bằng góc tới.

Bài C8 – 110 SGK Vật Lý 9:

Giải thích hiện tượng nêu ra ở phần mở bài.

Lời giải:

+ Khi chưa đổ nước vào bát, ta không nhìn thấy đầu dưới (A) của chiếc đũa.

+ Trong không khí, ánh sáng chỉ có thể đi theo đường thẳng từ A đến mắt. Nhưng những điểm trên chiếc đũa thẳng đã chắn mất đường truyền đó nên tia sáng này không đến được mắt.

+ Giữ nguyên vị trí đặt mắt và đũa. Đổ nước vào bát tới một vị trí nào đó, ta lại nhìn thấy A.

Giải bài tập Vật Lí 9 | Để học tốt Vật Lí 9

+ Hình vẽ trên cho thấy không có tia sáng đi theo đường thẳng nối A với mắt. Một tia sáng AI đến mặt nước, bị khúc xạ đi được tới mắt nên ta nhìn thấy A.

Thực ra người quan sát không nhìn thấy được đầu đũa A mà nhìn thấy ảnh của đầu đũa qua hiện tượng khúc xạ ánh sáng.

5/5 - (1 bình chọn)
CLOSE
CLOSE