Toán 9: Diện tích hình tròn, hình quạt tròn? Lý thuyết, bài tập

23/12/2023 - admin

Diện tích hình tròn, hình quạt tròn  sẽ là phần kiến thức phục vụ nhiều cho các em trong quá trình học và chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi vào lớp 10. Nhằm giúp các em nắm được tổng quan bài học, THPT Lê Hồng Phong đã tổng hợp lại phần lý thuyết và bài tập có liên quan trong bài viết này. Cùng theo dõi ngay nhé!

I. Lý thuyết diện tích hình tròn, hình quạt tròn

Trước khi làm bài tập ta cần nắm rõ phần lý thuyết cần nhớ.

1. Công thức tính diện tích hình tròn

Lý thuyết diện tích hình tròn, hình quạt tròn

Công thức diện tích hình tròn là:

Lý thuyết diện tích hình tròn, hình quạt tròn

Trong đó: S là diện tích của đường tròn.

R là bán kính đường tròn.

d là đường kính của đường tròn

2. Công thức tính điện tích hình quạt tròn

Lý thuyết diện tích hình tròn, hình quạt tròn

Công thức diện tích hình quạt tròn là:

Trong đó: S là diện tích của hình quạt tròn.

R là bán kính đường tròn.

l là độ dài cung tròn n°.

II. Bài tập minh họa

Bài 77 – 98 SGK Toán 9 Tập 2:

Tính diện tích hình tròn nội tiếp một hình vuông có cạnh là 4cm.

Lời giải

Bài 77 trang 98 SGK Toán 9 Tập 2

Hình tròn nội tiếp hình vuông có cạnh 4cm thì có R = 2cm.

Vậy diện tích hình tròn là: π22 = 4π(cm2).

Bài 78 – 98 SGK Toán 9 Tập 2:

Chân một đống cát đổ trên một nền phẳng nằm ngang là một hình tròn có chu vi 12m. Hỏi chân đống cát đó chiếm một diện tích là bao nhiêu mét vuông?

Lời giải

Bài 78 trang 98 SGK Toán 9 Tập 2

Bài 79 – 98 SGK Toán 9 Tập 2:

Tính diện tích một hình quạt tròn có bán kính 6cm, số đo cung là 36o.

Lời giải

Bài 79 trang 98 SGK Toán 9 Tập 2

Bài 80 – 98 SGK Toán 9 Tập 2:

Một vườn cỏ hình chữ nhật ABCD có AB = 40m, AD = 30m. Người ta muốn buộc hai con dê ở hai góc vườn A, B. Có hai cách buộc:

– Mỗi dây thừng dài 20m.

– Một dây thừng dài 30m và dây thừng kia dài 10m.

Hỏi với cách buộc nào thì diện tích cỏ mà cả hai con dê có thể ăn được sẽ lớn hơn (h.60)?

Bài 80 trang 98 SGK Toán 9 Tập 2

Lời giải

Bài 80 trang 98 SGK Toán 9 Tập 2

Bài 81 – 99 SGK Toán 9 Tập 2:

Diện tích hình tròn sẽ thay đổi thế nào nếu:

a) Bán kính tăng gấp đôi?

b) Bán kính tăng gấp ba?

c) Bán kính tăng k lần (k > 1)?

Bài 81 trang 99 SGK Toán 9 Tập 2

Lời giải

Bài 81 trang 99 SGK Toán 9 Tập 2

Bài 82 – 99 SGK Toán 9 Tập 2:

Điền vào ô trống trong bảng sau (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất):

Bán kính đường tròn (R) Độ dài đường tròn (C) Diện tích hình tròn (S) Số đo của cung tròn no Diện tích quạt tròn cung no
13,2cm 47,5o
2,5cm 12,5cm2
37,8cm2 10,6cm2

Lời giải

Điền vào ô trống:

Bán kính đường tròn (R) Độ dài đường tròn (C) Diện tích hình tròn (S) Số đo của cung tròn no Diện tích quạt tròn cung no
2,1cm 13,2cm 13,8cm2 47,5o 1,83cm2
2,5cm 15,7cm 19,6cm2 229,3o 12,5cm2
3,5cm 22cm 37,8cm2 99,2o 10,6cm2

Cách tính:

Bài 82 trang 99 SGK Toán 9 Tập 2

5/5 - (1 bình chọn)