Soạn bài Tiếng Anh lớp 9 Unit 5: Project (phần 1-3 trang 59 SGK)

20/07/2023 - admin

Soạn bài tiếng anh lớp 9 Unit 5 Project với chủ đề là Wonders of Viet Nam đầy đủ và chi tiết nhất. Ở unit này ta sẽ được học các từ vựng về những cảnh đẹp tại Việt Nam. Bài học ngày hôm nay sẽ là phần kiến thức cuối cùng của unit này, giúp rèn  các kỹ năng thảo luận và làm việc nhóm. Hãy cùng đội ngũ trường Lê Hồng Phong tìm hiểu chi tiết unit 5 thông qua Project dưới đây!

Tiếng Anh lớp 9 unit 5 Project

Dưới đây là tổng hợp các phần bài tập của Tiếng Anh lớp 9 Unit 5 phần Project

Tiếng anh lớp 9 unit 5 project

Task 1. Read this promotional brochure about a man-made wonder of Viet Nam.

Nội dung:

Welcome to the Complex of Hue Monuments, one of the most remarkable sites in and around Hue City!

You will certainly be impressed with the structures of the Complex of Hue Monuments which are carefully placed within the natural setting of the site. It’s well worth visiting its central structure, the Hue Citadel, which was an administrative centre of southern Viet Nam during the 17th and 18th centuries. you should definitely see all the royal palaces inside the Hue Citadel, such as the Imperial Residence, the Hoang Thanh (Imperial city), etc.

The Complex of Hue Monuments is a must for all lovers of history. The Complex of Hue Monuments is a remarkable example of the construction of a complete defended capital city in the early years of the 19th century. You can visit Binh Dai Fortress, a defensive structure in the northeast, which was designed to control movement on the river. If you have enough time, you should also visit Tran Hai Thanh Fortress, which was constructed to protect the capital against attacks from the sea.

Don’t miss out on a visit to the Complex of Hue Monuments. Its long history and astounding structures will make your trip unforgettable.

Hướng dẫn dịch:

Chào mừng đến với quần thể lăng mộ Huế, một trong những địa điểm đáng chú ý xung quanh thành phố Huế!

Bạn chắc chắn sẽ bị ấn tượng bởi cấu trúc của quần thể lăng mộ Huế nơi được đặt cẩn thận giữa bối cảnh thiên nhiên. Thật sự rất đáng để đến thăm kiến trúc trung tâm của nó, kinh thành Huế, một trung tâm hành chính phía Nam Việt Nam trong suốt thế kỉ 17 và 18. Bạn nhất định nên xem tất cả các cung điện bên trong kinh thành Huế như cung diện Vua, Hoàng Thành…

Quần thể lăng mộ Huế là một nơi nhất định phải đến cho tất cả những ai yêu lịch sử. Quần thể lăng mộ Huế là một minh chứng hùng hồn cho kiến trúc của một kinh thành phòng thủ hoàn thiện trong những năm đầu của thế kỉ 19. Bạn có thể đến thăm pháo đài Bình Đài, một kiến trúc trấn giữ ở phía Đông Bắc, nơi được thiết kế để điều khiển dòng chảy trên sông. Nếu bạn có đủ thời gian, bạn cũng nên đến thăm pháo đài Trấn Hải Thành, nơi được xây dựng để bảo vệ kinh thành chống lại sự tấn công từ biển Đông.

Đừng bỏ lỡ chuyến thăm Quần thể khu di tích Huế. Lịch sử lâu dài của nó và cấu trúc đáng kinh ngạc sẽ làm cho chuyến đi của bạn không thể nào quên.

Task 2. Find a photo or draw a picture of a wonder of Viet Nam you have visited. Create a similar promotional brochure about it. 

Gợi ý:

Welcome to the Ta Van valley in Sa Pa town which attracts visitors thanks to its primitive natural landscapes and mesmerizing terraced fields embracing villages!

You will certainly be impressed with terraced rice fields that look like trays of steamed sticky rice or shoe soles during the ripe season in Che Cu Nha commune, Mu Cang Chai district. During the harvest, terraced fields form rolling waves rising to the peak of the mountain. Mong, Dao, Tay, Nung, La Chi ethnic people make water pipes from bamboo poles to divert water from streams to fields or from higher fields to lower ones. After harvesting rice, Nung people in Po Lo commune (Hoang Su Phi, Ha Giang) use managers to thresh rice in the field.

Nowadays, the Nung people in Po Lo commune (Hoang Su Phi) still keep the custom of exchanging labour during the harvest season. The Red Dao people in Hoang Su Phi district believe that the spirit of each grain of rice can call 1,000 grains to their baskets, resulting in measureless rice for people.

Don’t miss out on a visit to the terraced rice fields in Sa Pa town where is the peak of beauty crystallised by Vietnamese culture and labour. Its beauty and friendly ethnic people here will make your trip unforgettable.

Hướng dẫn dịch:

Chào mừng bạn đến với thung lũng Tả Van ở thị trấn Sa Pa, nơi thu hút du khách nhờ cảnh quan thiên nhiên nguyên sơ và những thửa ruộng bậc thang đẹp mê hồn ôm lấy bản làng!

Bạn chắc chắn sẽ ấn tượng với ruộng bậc thang trông giống như những khay xôi hay những chiếc giày đế trong mùa lúa chín ở xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải. Vào mùa gặt, ruộng bậc thang tạo thành những con sóng lăn tăn dâng lên đỉnh núi. Đồng bào dân tộc Mông, Dao, Tày, Nùng, La Chí làm ống dẫn nước từ cọc tre để dẫn nước từ suối vào ruộng hoặc từ ruộng cao xuống ruộng thấp hơn. Sau khi thu hoạch lúa, người Nùng ở xã Pố Lồ (Hoàng Su Phì, Hà Giang) dùng quản để tuốt lúa trên đồng.

Ngày nay, người Nùng ở xã Pố Lồ (Hoàng Su Phì) vẫn giữ phong tục đổi công trong mùa gặt. Người Dao đỏ ở huyện Hoàng Su Phì quan niệm rằng, mỗi hạt gạo có thể gọi 1.000 hạt về thúng, đem đến cho người dân những hạt gạo không đếm xuể.

Đừng bỏ lỡ chuyến thăm ruộng bậc thang ở thị trấn Sa Pa, nơi đỉnh cao vẻ đẹp kết tinh của văn hóa và lao động Việt Nam. Vẻ đẹp của nó và những người dân tộc thân thiện ở đây sẽ làm cho chuyến đi của bạn không thể nào quên.

Task 3. Organise an exhibition of posters you have made among your group or class members. Vote for the best.

(Tổ chức một triển lãm các áp phích em đã làm trong nhóm hoặc thành viên trong lớp. Bình chọn cho cái tốt nhất.)

Lời kết

Trên đây là bài soạn Tiếng Anh lớp 9 Unit 5 Project chi tiết và đầy đủ bản bản dịch mà THPT Lê Hồng Phong tổng hợp lại được. Hy vọng những kiến thức trên sẽ giúp các em chuẩn bị bài thật tốt và áp dụng chúng vào thực tế. Hãy tiếp tục học tập và rèn luyện để phát triển kỹ năng trong lĩnh vực này.

Theo dõi thêm các bài viết trong tổng quan Unit 5 Tiếng Anh lớp 9 của THPT Lê Hồng Phong để biết thêm chi tiết

 

5/5 - (1 bình chọn)