Soạn bài Tiếng Anh lớp 9 Unit 3: Project (phần 1 trang 35 SGK)

30/06/2023 - admin

Soạn bài tiếng anh lớp 9 Unit 3:Project Skills 2 với chủ đề là Teen Stress And Pressure đẩy đủ và chi tiết nhất. Ở unit này ta sẽ được học các từ vựng về thay đổi trong thời thiếu niên. Ngoài ra ta ôn lại lý thuyết về trọng âm, câu tường thuật và học thêm cấu trúc từ để hỏi đứng trước to V. Hãy cùng đội ngũ trường Lê Hồng Phong tìm hiểu chi tiết unit 3 thông qua Project (phần 1 trang 35 SGK) dưới đây!

Tiếng Anh lớp 9 Unit 3: Project

Tiếng Anh lớp 9 Unit 3: Project task 1

Tạm dịch:

Làm việc nhóm. Chuẩn bị một số ý tưởng cho nhóm hỗ trợ thanh thiếu niên ở trường của bạn

● Kĩ năng học nhóm

● Kĩ năng sống

● Kĩ năng xã hội

● Kĩ năng kiểm soát cảm xúc

● Kĩ năng lên kế hoạch nghề nghiệp

Chọn 1 ý tưởng và nghĩ xem làm thế nào để thiết lập nên nhóm hỗ trợ, tập trung vào các cau hỏi sau. 

● Tên nhóm hỗ trợ là gì?

● Nhóm được tổ chức như thế nào?

● Nó có giúp các bạn thanh thiếu niên không?

Thuyết trình kế hoạch với cả lớp và nhân những góp ý của các bạn

1.Work in groups. Prepare some ideas for a teen support group in your school:

● study skills group: pay attention to do homewwork; organise your study plan and timetable

(chú trọng vào việc làm bài tập ở nhà; lên kế hoạch việc học tập và thời gian biểu.)

● life skills group: Get to know the danger from fire, electric, water, strangers.

(nhận biết được các nguy hiểm xung quanh mình như những nguy hiểm từ lửa, điện, nước, người lạ.)

● social skills group: cooperate with others; communicate well.

(Hợp tác với người khác; giao tiếp tốt.)

● emotion control skills group: control feelings; know how to get over negative feelings

(kiểm soát cảm xúc; biết cách vượt qua cảm xúc tiêu cực)

● career planning group: Make a plan for future tasks.

(lên kế hoạch cho công việc sắp tới.)

2.Choose one idea and think about how to set up the support group, focussing on the following questions:

● What is the name of the support group?

It is social skill group.

● How is the group organised?

Add members to the team, identify the purpose of the job, then divide the tasks among members.

● How does it help teens?

Help them to be more confident and get more chance to succeed in the future.

3.Present your group’s ideas to the rest of the class. Get their feedback.

Hello everyone,

I am delighted to be here today to present our team project on a teen support group at our school. Our team aims to establish this group with the purpose of helping students enhance their social skills. Our plan involves assembling a team of approximately 10-15 individuals. Half of the team members will be responsible for organizing various events, such as meetings and workshops. They will develop a comprehensive plan, including designing a suitable format and creating an engaging environment to encourage active student participation. The remaining team members will focus on fostering connections among the group members through supportive activities. They will design tasks that require teamwork from all participants, with a particular emphasis on providing tangible experiences related to society and communication.

Thank you all for your attention.

Hướng dẫn dịch:

Chào mọi người,

Hôm nay, tôi rất vui mừng được đứng trước đây để trình bày về dự án nhóm hỗ trợ cho tuổi teen tại trường chúng ta. Nhóm của tôi muốn xây dựng nhóm này để giúp học sinh cải thiện kỹ năng giao tiếp xã hội của họ. Theo kế hoạch đã được đề ra, nhóm sẽ bao gồm khoảng 10-15 thành viên. Một nửa số thành viên sẽ chịu trách nhiệm tổ chức các sự kiện như cuộc họp, các buổi hội thảo… Họ sẽ lên kế hoạch tổng quát bao gồm việc tạo ra một định dạng và chuẩn bị môi trường phù hợp nhất để khuyến khích học sinh tham gia nhiệt tình. Phần còn lại sẽ giúp học sinh xây dựng mối quan hệ với các thành viên khác trong nhóm thông qua các hoạt động hỗ trợ. Họ sẽ tạo ra các hoạt động yêu cầu sự hợp tác của tất cả các thành viên. Chúng tôi sẽ tập trung tạo ra những trải nghiệm rõ ràng về xã hội và giao tiếp cho học sinh.

Cảm ơn mọi người đã lắng nghe!

Lời kết

Trên đây là bài soạn tiếng Anh lớp 9 Unit 3: Project chủ đề Teen Stress And Pressure chi tiết và đầy đủ bản bản dịch. Hy vọng những kiến thức trên sẽ giúp các em chuẩn bị bài thật tốt và áp dụng chúng vào thực tế. Hãy tiếp tục học tập và rèn luyện để phát triển kỹ năng trong môn học này.

5/5 - (1 bình chọn)