Soạn bài Tiếng Anh lớp 9 Unit 2: Project (trang 25 SGK)

30/06/2023 - admin

Soạn bài Tiếng Anh lớp 9 Unit 2 Project bản đầy đủ. Ở phần bài học này chúng ta được học thêm về các kĩ năng nói, thảo luận. Và đừng quên bổ sung cho mình những từ vựng mới có trong bài này. Cùng THPT Lê Hồng Phong tìm hiểu phần này thông qua bài viết dưới đây nhé!

Tiếng Anh lớp 9 Unit 2: Project

Dưới đây là tổng hợp các phần bài tập của Tiếng Anh lớp 9 Unit 2 phần Project

Tiếng Anh lớp 9 unit 2 Project

Task 1

Put the items in these scrambled notices in the correct order, starting with the heading in capitals.

A. QUIET PLEASE

Exam in progress

Group 9B + 9D to Gym

Classes as normal tomorrow

B. ENGLISH CONVERSATION LESSONS

Offered by native teachers

Language exchange also a possibility

Town Hall every evening

Ring Dylan on 42564039

Where are you most likely to find these notices?

Hướng dẫn dịch:

A. Xin giữ yên lặng

Đang trong kỳ thi

Nhóm 9B + 9D đến Phòng tập thể dục

Lớp học như bình thường vào ngày mai

B. Bài học đối thoại Tiếng Anh

Do một giáo vien bản ngữ cung cấp

Trao đổi ngôn ngữ cũng là một khả năng

Tòa thi chính vào mỗi buổi tối

Gọi cho Dylan 42564039

Lời giải:

1. In classrooms, school board

2. On the notice board in a building/ a language center

Task 2

Delete the words which are unnecessary in these notices, and make change(s) where appropriate.

VENDING MACHINE

No soup

Tea and coffee, 10p and 50p coins only

No more canned drinks

Machine will be repair soon

Hướng dẫn dịch:

MÁY BÁN HÀNG

Không có canh.

Trà và cà phê, chỉ có 10p và 50p tiền xu.

Không có đồ uống đóng hộp.

Máy sẽ sớm sửa chữa.

Task 3

In 20 – 30 words, write a notice for one of the following situations.

1. You are organising a seminar for teenage girls about city life. Write a notice to put on the noticeboard, giving some details about time, place, and content of the seminar.

2. You are a travel agent. You are organising a one-day trip around your city/town for foreigners. Write a notice to put at the travel agency.

Hướng dẫn dịch:

1. Bạn đang tổ chức một buổi hội thảo cho các bạn gái tuổi teen về cuộc sống thành thị. Viết một thông báo để đưa lên bảng thông báo, đưa ra một số chi tiết về thời gian, địa điểm và nội dung của buổi hội thảo.

2. Bạn là một đại lý du lịch. Bạn đang tổ chức chuyến đi một ngày quanh thành phố / thị trấn của bạn cho người nước ngoài. Viết một thông báo để đặt tại cơ quan du lịch.

Lời giải:

1.

SEMINAR ABOUT FEATURES OF CITY LIFE

Monday Nov 10th in town hall

All teenage girls are welcome

For futher detail, ring Trang – 098456789

2.

ONE-DAY TRIP AROUND THE CITY

Sun 29th Oct in Hanoi

Ngoc Son Temple – Hoan Kiem Lake – Ancient town – Dong Xuan market – One-pillar Pagoda – Temple of Literature

For more information, call hotline: 1900-232323 (Mr. X)

Lời kết

Trên đây là bài soạn Tiếng Anh lớp 9 Unit 2  Project chi tiết và đầy đủ bản bản dịch mà THPT Lê Hồng Phong tổng hợp lại được. Hy vọng những kiến thức trên sẽ giúp các em chuẩn bị bài thật tốt và áp dụng chúng vào thực tế. Hãy tiếp tục học tập và rèn luyện để phát triển kỹ năng trong lĩnh vực này.

Theo dõi thêm các bài viết trong tổng quan Unit 2 Tiếng Anh lớp 9 của THPT Lê Hồng Phong để biết thêm chi tiết

5/5 - (1 bình chọn)