Soạn bài Tiếng Anh lớp 9 Unit 2: City life

30/06/2023 - admin

Để học tốt Tiếng Anh 9 chương trình thí điểm, phần này giúp bạn chuẩn bị các bài học trước khi đến lớp: từ vựng, đọc, dịch, đặt câu, trả lời câu hỏi, … được biên soạn bám sát theo các đề mục trong SGK Tiếng Anh lớp 9 mới. Theo dõi bài viết dưới đây để xem lời giải chi tiết mà THPT Lê Hồng Phong tổng hợp lại được nhé:

Tiếng Anh lớp 9 Unit 2: City life (Cuộc sống thành thị)

Unit 2 City Life

Dưới đây sẽ là danh sách tất cả những bài viết của chủ đề này:

Soạn bài Tiếng Anh lớp 9: Từ vựng Unit 2

Xem lời giải

Soạn bài Tiếng Anh lớp 9 Unit 2: Getting Started (trang 16-17 SGK)

Xem lời giải

Soạn bài Tiếng Anh lớp 9 Unit 2: A Closer Look 1(trang 18-19 SGK)

Xem lời giải

Soạn bài Tiếng Anh lớp 9 Unit 2: A Closer Look 2(trang 19-20 SGK)

Xem lời giải

Soạn bài Tiếng Anh lớp 9 Unit 2: Communication (trang 21 SGK)

Xem lời giải

Soạn bài Tiếng Anh lớp 9 Unit 2: Skills 1 (trang 22 SGK)

Xem lời giải

Soạn bài Tiếng Anh lớp 9 Unit 2: Skills 2 (phần 1-5 trang 23 SGK)

Xem lời giải

Soạn bài Tiếng Anh lớp 9 Unit 2: Looking Back (trang 23-24 SGK)

Xem lời giải

Soạn bài Tiếng Anh lớp 9 Unit 2: Project (trang 25 SGK)

Xem lời giải

5/5 - (1 bình chọn)