Soạn bài Tiếng Anh lớp 9 Unit 1: Skills 2 (phần 1-5 trang 13 SGK)

28/06/2023 - admin

Soạn bài tiếng Anh lớp 9 Unit 1: Skills 2 với chủ đề là Local Environment đẩy đủ và chi tiết nhất. Ở unit này ta sẽ được học các từ vựng về nghề thủ công, địa điểm. Ngoài ra ta còn được biết thêm về trọng âm và học thêm cách dạng câu phức, cụm động từ. Hãy cùng đội ngũ trường Lê Hồng Phong tìm hiểu chi tiết unit 1 thông qua Unit 1: Skills 1 (phần 1-5 trang 13 SGK) dưới đây!

Tiếng Anh lớp 9 Unit 1: Skills 2

Trong bài ngày hôm ngay sẽ gồm listening và writing. Ở listening thì có 3 phần còn writing có 2 phần. Hãy cùng nhau tìm hiểu nhé!

1. Describe what you see in each picture.

Describe what you see in each picture. Do you know what places they are?

(Miêu tả cái bạn nhìn thấy trong bức tranh. Bạn có biết đó là nơi nào không?)

Tiếng Anh lớp 9 unit 1: skills bài tập 1

A: Ha Noi Botanical Garden. (Vườn bách thảo Hà Nội.)

B: Bat Trang pottery village. (Làng gốm Bát Tràng.)

C: Viet Nam National Museum of History. (Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam.)

2. Listen

Listen to what these students say and decide if the statements are true (T) of false (F)

(Nghe những học sinh này nói và xem những câu sau đúng (T) hay sai (S).

1. Tra is interested in history.

-> Trà yêu thích lịch sử.

2. Nam likes making things with his hands.

-> Nam thích tự tay mình làm các đồ vật.

3. Nam’s family owns a workshop in Bat Trang.

-> Gia đình Nam sở hữu một công xưởng ở Bát Tràng.

4. The trees in the garden only come from provinces of Viet Nam.

-> Cây vườn chỉ xuất hiện ở các tỉnh của Việt Nam.

5. Hoa loves nature and quietness.

-> Hoa yêu thiên nhiên và sự yên tĩnh.

Hướng dẫn giải:

1.T 2.T 3.F 4.F 5.T

Nội dung bài nghe:

Tra: I love history, so my place of interest is Viet Nam National Museum of History. There’s an extensive collection of artefacts tracing Viet Nam’s history. They’re arranged chronologically from primitive life to modern times. It’s also near Hoan Kiem Lake and the Old Quater, so you can spend time looking round and exploring Vietnamese culture.

Nam: I’m fascinated by traditional handicraft. At weekends, I usually go to Bat Trang, a pottery village not far from Ha Noi centre. My friend’s relatives live there and they own a workshop. Every time I go there, they teach me how to make things such as pots, vases, or bowls. I’m learning to paint on ceramics now.

Hoa: Ha Noi Botanical Garden is the place I like. There are lots of trees from different countries, a lake, and a small hill. I usually climb up the hill and read books at the top because there’s a large lawn. After that I go down and feed the pigeons. Sometimes I just sit on the bench, watching people dancing or playing sports. It’s a nice place for those who love nature and quietness.

Hướng dẫn dịch:

Trà: Tôi yêu lịch sử, vì vậy địa điểm tôi quan tâm là Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam. Có một bộ sưu tập đầy đủ các đồ cổ ghi lại lịch sử của Việt Nam. Chúng được sắp xếp theo thứ tự thời gian từ cuộc sống sơ khai đến hiện đại. Nó cũng gần Hồ Hoàn Kiếm và nhà máy rượu Phố Cổ, vì vậy bạn có thể dành thời gian để ngắm cảnh và khám phá văn hoá Việt Nam.

Nam: Tôi bị thu hút bởi nghề thủ công truyền thống. Vào cuối tuần, tôi thường đi đến Bát Tràng, một làng gốm không xa trung tâm Hà Nội. Bạn thân của bạn tôi ở đó và họ sở hữu một xưởng sản xuất. Mỗi khi tôi đến đó, họ dạy tôi làm thế nào để làm những thứ như chậu, lọ, hoặc bát. Tôi đang học vẽ trên đồ gốm bây giờ.

Hoa: Vườn bách thú Hà Nội là nơi tôi thích. Có rất nhiều cây cối từ các quốc gia khác nhau, một hồ nước và một ngọn đồi nhỏ. Tôi thường leo lên ngọn đồi và đọc sách ở trên đó vì có một bãi cỏ lớn. Sau đó tôi đi xuống và cho chim bồ câu ăn. Đôi khi tôi chỉ ngồi trên băng ghế , xem mọi người khiêu vũ hay chơi thể thao. Đó là một nơi tuyệt vời cho những ai yêu thiên nhiên và tĩnh lặng.

3. Listen again and complete the table.

Listen again and complete the table. Use no more than three words for each blank.

(Nghe lại và hoàn thành bảng. Sử dùng không quá 3 từ cho mỗi chỗ trống.)

Student Place of interest Activities
Tra Viet Nam National Museum of History – Seeing various (1) artefacts
– Looking round and (2) exploring Vietnamese culture
Nam Bat Trang pottery village – Learning to (3) make things and (4) paint on ceramics
Hoa Ha Noi Botanical Garden – Climbing up (5) the hill
– Reading (6) books
– Feeding (7) pigeons
– (8) Watching people

Hướng dẫn dịch:

Học sinh Địa điểm nổi tiếng Các hoạt động
Trà Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam – Xem các đồ tạo tác khác nhau
– Nhìn quanh và khám phá văn hóa Việt Nam
Nam Làng gốm Bát Tràng – Học làm đồ và vẽ trên gốm sứ
Hoa Vườn bách thảo Hà Nội – Leo lên đồi.
– Đọc sách.
– Cho chim bồ câu ăn.
– Đang quan sát mọi người.

4 .Work in pairs

If a visitor has a day to spend in your hometown/city, where will you advise him/her to go? What can they do there? Work in pairs, discuss and take notes of your ideas.

(Nếu khách du lịch có một ngày để thăm quan quê bạn, bạn sẽ dẫn họ thăm nơi nào? Họ có thể làm những gì ở đó? Làm việc theo cặp, tranh luận và viết lại những ý tưởng của bạn.)

Places Activities
Place 1 Ben Thanh Market
Place 2 Duc Ba Church
Place 3 Dinh Doc Lap

5. Write an email

Imagine that your Australian pen friend is coming to Viet Nam and will spend a day in your hometown/city. He/She has asked for your advice on the places of interest they should go to and the things they can do there. Write an email to give him/her some.

(Tưởng tượng bạn qua thư người Úc của bạn sắp tới Việt Nam và sẽ dành 1 ngày thăm quê bạn. Anh/ Cô ấy hỏi xin lời khuyên từ bạn xem nên thăm nơi nào và những thứ họ có thể làm ở đó. Hãy viết email cho anh/cô ấy một vài lời khuyên.)

Gợi ý:

Dear [Pen Friend’s Name],

I hope this email finds you well. I’m thrilled to hear that you’ll be visiting Viet Nam soon and spending a day in my hometown/city. I’d be more than happy to provide you with some advice on the places of interest you should visit and the things you can do during your time here.

First and foremost, make sure to visit [Name of a Famous Landmark/Sight] in my hometown. This iconic landmark showcases the rich history and culture of our region. Take a leisurely stroll around the premises and immerse yourself in the captivating architecture and beautiful surroundings. Don’t forget to capture some memorable photos!

If you’re interested in experiencing the local culture and traditions, I highly recommend exploring the [Name of a Traditional Market]. This vibrant market offers a wide array of local products, including handicrafts, traditional clothing, and mouth-watering street food. It’s the perfect place to engage with friendly locals, sample delicious Vietnamese cuisine, and find unique souvenirs to bring back home.

Lastly, don’t miss out on sampling our famous Vietnamese cuisine! Indulge in a traditional pho, a flavorful banh mi, or some mouthwatering spring rolls. You can also try a local cooking class to learn how to prepare these delicious dishes yourself.

I hope these recommendations help you make the most of your day in my hometown/city. Feel free to reach out if you have any more questions or need further assistance. I can’t wait to show you the beauty and warmth of Viet Nam!

Safe travels, and see you soon!

Best regards,
[Your Name]

Hướng dẫn dịch:

Chào bạn [Tên bạn bè],

Rất vui nhận được tin bạn sẽ sớm đến Việt Nam và trải qua một ngày tại quê hương/thành phố của tôi. Tôi vui lòng cung cấp cho bạn một số gợi ý về những địa điểm thú vị bạn nên thăm và những hoạt động bạn có thể tham gia trong thời gian ở đây.

Đầu tiên và quan trọng nhất, hãy ghé thăm [Tên một danh lam thắng cảnh/nổi tiếng] ở quê hương của tôi. Đây là một điểm đến mang đậm lịch sử và văn hóa của khu vực chúng ta. Hãy dạo chơi quanh khu vực và ngắm nhìn kiến trúc quyến rũ và cảnh quan tuyệt đẹp. Đừng quên chụp lại những bức ảnh đáng nhớ!

Nếu bạn quan tâm đến trải nghiệm văn hóa và truyền thống địa phương, tôi rất khuyến khích bạn khám phá [Tên một chợ truyền thống]. Chợ nổi này mang đến cho bạn một loạt các sản phẩm địa phương, bao gồm đồ thủ công, quần áo truyền thống và đồ ăn vỉa hè thơm ngon. Đây là nơi hoàn hảo để giao tiếp với người dân địa phương thân thiện, thưởng thức ẩm thực Việt Nam tuyệt ngon và tìm kiếm những món quà độc đáo để mang về nhà.

Tôi hy vọng những gợi ý này sẽ giúp bạn tận hưởng ngày thăm quê hương/thành phố của tôi. Đừng ngần ngại liên hệ nếu bạn có thêm câu hỏi hoặc cần sự trợ giúp thêm. Tôi rất háo hức được trình diễn vẻ đẹp và sự ấm áp của Việt Nam cho bạn!

Chúc bạn có một chuyến đi an lành và sẽ gặp lại sớm!

Trân trọng,
[Tên của bạn]

Lời kết

Trên đây là bài soạn tiếng Anh lớp 9 Unit 1: Skills 2 chủ đề Local Environment chi tiết và đầy đủ bản bản dịch. Hy vọng những kiến thức trên sẽ giúp các em chuẩn bị bài thật tốt và áp dụng chúng vào thực tế. Hãy tiếp tục học tập và rèn luyện để phát triển kỹ năng trong lĩnh vực này.

5/5 - (2 bình chọn)
CLOSE
CLOSE