Soạn bài Tiếng Anh lớp 9 Unit 1: Skills 1 (phần 1-5 trang 12 SGK)

28/06/2023 - admin

Soạn bài tiếng anh lớp 9 Unit 1: Skills 1 với chủ đề là Local Environment đẩy đủ và chi tiết nhất. Ở unit này ta sẽ được học các từ vựng về nghề thủ công, địa điểm. Ngoài ra ta còn được biết thêm về trọng âm và học thêm cách dạng câu phức, cụm động từ. Hãy cùng đội ngũ trường Lê Hồng Phong tìm hiểu chi tiết unit 1 thông qua Unit 1: Skills 1 (phần 1-5 trang 12 SGK) dưới đây!

Tiếng Anh lớp 9 Unit 1: Skills 1

Trong bài ngày hôm ngay sẽ gồm reading và speaking. Ở reading thì có 3 phần còn speaking có 2 phần. Hãy cùng nhau tìm hiểu nhé

1. Work in pairs.

Work in pairs. One looks at Picture A, and the other looks at Oicture B on page 15. Ask other questions to find out the similarities and differences between your pictures.

(Làm việc theo cặp. Một bạn nhìn vào bức tranh A, và bạn kia nhìn vào bức tranh B ở trang 15. Hỏi nhau các câu hỏi để tìm ra điểm giống và khác biệt giữa những bức tranh.)

Tiếng Anh lớp 9 Unit 1: Skills 1 task1

Picture A Picture B
Similarities Conical hat, string
Differences Blue string
Darker color
Pictures between layers
Pink string
Lighter color
No decoration

Hướng dẫn dịch

Hình A Hình B
Sự giống nhau đều là nón lá
Sự khác nhau Dây màu xanh lam
Màu tối hơn
Hình ảnh giữa các lớp
Dây màu hồng
Màu sáng hơn
Không trang trí

2. Mi visited Tay Ho village in Hue last month.

Mi visited Tay Ho village in Hue last month. She has decided to present what she knows about this place to the class.

(Mi đã đi thăm làng Tây Hồ ở Huế. Bạn ấy quyết định kể cho cả lớp nghe những điều mình biết về nơi này )

Read what she has prepared and match the titles with the paragraphs. (Đọc những thứ cô ấy chuẩn bị và nối các đoạn văn với những nhan đề cụ thể.)

1. Present status of the craft

-> Hiện trạng nghề thủ công

2. Location and history of conical hat making village

->  Địa điểm và lịch sử của làng nghề làm nón lá

3. How the conical hat is made

-> Nón lá được làm như thế nào?

Hướng dẫn giải:

1. C 2. A 3. B

Hướng dẫn dịch:

(A) Khi bạn nghĩ đến nón lá, điều đầu tiên bạn nghĩ đến chắc hẳn là Huế. Nghề làm nón lá là một nghề thủ công truyền thống đã tồn tại ở đó hàng trăm năm và có rất nhiều làng nghề thủ công như Dạ Lê, Phú Cam và Đốc Sơ. Tuy nhiên, Tây Hồ mới chính là làng nghề nổi tiếng nhất bởi vì đây là nơi khai sinh ra nón lá ở Huế. Đó là một ngôi làng nằm trên bờ sông Như Ý, cách thành phố Huế 12km.

(B) Chiếc nón lá trông đơn giản nhưng những người thợ thủ công phải làm theo 15 công đoạn, từ lúc vào rừng thu thập lá đến ủi lá, làm khung… Nón lá Huế luôn có 2 lớp lá. Những thợ thủ công phải khéo léo làm cho 2 lớp lá này thật mỏng. Điều đặc biệt đó là họ còn gắn thêm những bài thơ và tranh vẽ Huế vào giữa hai lớp lá đó, tạo nên chiếc nón “bài thơ” nổi tiếng.

(C) Nghề làm nón lá ở làng được thừa kế từ thế hệ này đến thế hệ khác bởi vì mọi người, dù già hay trẻ đều có thể tham gia vào quá trình làm nón. Đó là một nghề thủ công được nhiều người biết đến không chỉ ở Việt Nam mà trên khắp thế giới.

3. Read the text again and answer the questions.

(Đọc lại văn bản và trả lời câu hỏi)

1. Why is Tay Ho the most well-known conical hat making village?

-> Tại Tây Hồ là làng nghề làm nón lá nổi tiếng nhất

2. How far is it from Tay Ho to Hue City?

-> Từ Tây Hồ đến thành phố Huế cách nhau bao xa

3. What is the first stage of conical hat making?

-> Bước đầu tiên làm nón lá là gì

4. What is special about the hat layers?

-> Điều gì đặc biệt về các lớp của nón lá

5. What is special about the bai tho conical hat?

-> Điều gì đặc biệt về Bài thơ nón lá

6. Who can make conical hats?

-> Ai làm ra nón lá

Hướng dẫn giải:

1. Because it is the birthplace of the conical hat in Hue.

2. It’s 12 km from Hue City.

3. It’s going to the forest to collect leaves.

4. They’re very thin.

5. It has poems and paintings of Hue between the two layers.

6. Everybody can, young or old.

Giải thích:

1. Thông tin: However, Tay Ho is the most famous because it is the birthplace of the conical hat in Hue. (Tuy nhiên, Tây Hồ mới chính là làng nghề nổi tiếng nhất bởi vì đây là nơi khai sinh ra nón lá ở Huế.)

2. Thông tin: It is a village on the bank of the Nhu Y River, 12 km from Hue City. (Đó là một ngôi làng nằm trên bờ sông Như Ý, cách thành phố Huế 12km.)

3. Thông tin: A conical hat may look simple, but artisans have to follow 15 stages, from going to the forest to collect leaves to ironing the leaves, making the frames, etc. (Chiếc nón lá trông đơn giản nhưng những người thợ thủ công phải làm theo 15 công đoạn, từ lúc vào rừng thu thập lá đến ủi lá, làm khung…)

4. Thông tin: Craftsmen must be skillful to make the two layers very thin. (Những thợ thủ công phải khéo léo làm cho 2 lớp lá này thật mỏng.)

5. Thông tin: What is special is that they then add poems and paintings of Hue between the two layers, creating the famous bai tho or poetic conical has. (Điều đặc biệt đó là họ còn gắn thêm những bài thơ và tranh vẽ Huế vào giữa hai lớp lá đó, tạo nên chiếc nón “bài thơ” nổi tiếng.)

6. Thông tin: Conical hat making in the village has been passed down from generation to generation because everybody, young or old, can take part in the process. (Nghề làm nón lá ở làng được thừa kế từ thế hệ này đến thế hệ khác bởi vì mọi người, dù già hay trẻ đều có thể tham gia vào quá trình làm nón.)

4. Read the following ideas.

Read the following ideas. Read the following ideas. Are they about the benefits of traditional crafts (B) or challenges that artisans may face (C). Write B or C.

(Đọc các ý tưởng sau. Chúng nói về lợi ích của hàng thủ công truyền thống (B) hay thách thức mà người thợ phải đối mặt ( C). Viết B hặc C)

1. providing employment

-> cung cấp việc làm

2. losing authenticity

-> mất tính chân thực

3. providing additional income

-> cung cấp thêm thu nhập

4. relying too much on tourism

-> phụ thuộc quá nhiều vào du lịch

5. treating waste and pollution

-> xử lý chất thải và ô nhiễm

6. preserving cultural heritage

-> bảo tồn di sản văn hoá

Hướng dẫn giải:

1.B 2. C 3. B 4. C 5. C 6. B

5. Propose an action plan to deal with the challenges.

Imagine that your group is responsible for promoting traditional crafts in your area. Propose an action plan to deal with the challenges.

(Tưởng tượng rằng nhóm của bạn phải chịu trách nhiệm cho việc thúc đẩy các mặt hàng thủ công. Đề xuất các kế hoạch hành động để giải quyết các thách thức.)

Gợi ý:

Our group is excited to present an action plan aimed at promoting the conical hat, a renowned traditional craft in our country. Our objective is to raise awareness, appreciation, and diversity

The first part of our plan focuses on knowledge dissemination. We strongly believe that young people, especially students like us, should be provided with comprehensive information about the conical hat. By understanding its history, symbolism, and the intricate making process, they will grasp the importance of promoting and preserving this craft even in our modern lives.

To further promote the conical hat, we will organize vibrant fairs and festivals dedicated to traditional crafts, with a special emphasis on conical hats. These events will serve as platforms where artisans, conical hat enthusiasts, and the general public can come together to celebrate and appreciate the craft.

Innovation is crucial for the longevity and market viability of the conical hat. We encourage artisans to explore creative designs, patterns, and techniques while respecting the essence of the tradition. Collaborations between conical hat artisans and designers from various fields, such as fashion and interior design, will result in unique and artistic conical hats suitable for decorative purposes and performances

We hope our plan can help to promote conical hats in the future. Thanks for listening!

Hướng dẫn dịch:

Nhóm chúng tôi vô cùng phấn khởi trình bày kế hoạch hành động nhằm thúc đẩy nón lá – một nghề thủ công truyền thống nổi tiếng trong nước. Mục tiêu của chúng tôi là nâng cao nhận thức, sự đánh giá và sự đa dạng

Phần đầu tiên của kế hoạch tập trung vào việc phổ biến kiến thức. Chúng tôi tin rằng thanh thiếu niên, đặc biệt là sinh viên như chúng tôi, nên được cung cấp thông tin toàn diện về nón lá. Bằng cách hiểu về lịch sử, tượng trưng và quy trình làm nón phức tạp, họ sẽ nhận thức được sự quan trọng của việc thúc đẩy và bảo tồn nghề thủ công này ngay cả trong cuộc sống hiện đại.

Để thúc đẩy nón lá hơn nữa, chúng tôi sẽ tổ chức các hội chợ và lễ hội sôi nổi, tập trung vào các nghề thủ công truyền thống và đặc biệt là nón lá. Những sự kiện này sẽ là nơi các nghệ nhân, những người yêu thích nón lá và công chúng tụ họp để kỷ niệm và đánh giá cao nghề thủ công này.

Sự đổi mới là yếu tố quan trọng đối với sự tồn tại và khả năng tiếp cận thị trường của nón lá. Chúng tôi khuyến khích các nghệ nhân khám phá thiết kế sáng tạo, các mẫu mã và kỹ thuật mới mẻ trong việc tôn trọng bản chất của truyền thống. Sự hợp tác giữa các nghệ nhân nón lá và các nhà thiết kế từ nhiều lĩnh vực khác nhau, như thời trang và thiết kế nội thất, sẽ tạo ra những chiếc nón lá độc đáo và nghệ thuật phù hợp cho mục đích trang trí và biểu diễn.

Chúng tôi hy vọng kế hoạch của chúng tôi có thể giúp thúc đẩy nón lá trong tương lai. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe!

Lời kết

Trên đây là bài soạn tiếng anh lớp 9 Unit 1: Skills 1 chủ đề Local Environment chi tiết và đầy đủ bản bản dịch. Hy vọng những kiến thức trên sẽ giúp các em chuẩn bị bài thật tốt và áp dụng chúng vào thực tế. Hãy tiếp tục học tập và rèn luyện để phát triển kỹ năng trong lĩnh vực này.

 

5/5 - (2 bình chọn)
CLOSE
CLOSE