Tiếng Anh lớp 9 từ vựng Unit 9: English in the world

25/09/2023 - admin

Soạn bài Tiếng Anh lớp 9 từ vựng Unit 9: English in the world đầy đủ và chi tiết nhất. Trước hết hãy cùng tìm hiểu một số từ vựng mới, xuất hiện trong bài này. Để giúp các em học tốt hơn Tiếng Anh lớp 9, đội ngũ THPT Lê Hồng Phong đã liệt kê ra một số mới có trong bài như sau:

accent (n) giọng điệu
bilingual (adj) người sử dụng được hai thứ tiếng; sử dụng được hai thứ tiếng
dialect (n) tiếng địa phương
dominance (n) chiếm ưu thế
establishment (n) việc thành lập, thiết lập
factor (n) yếu tố
get by in (a language) (v) cố gắng sử dụng được một ngôn ngữ với với những gì mình có
global (adj) toàn cầu
flexibility (n) tính linh hoạt
fluent (adj) trôi chảy
imitate (v) bắt chước
massive (adj) to lớn
mother tongue (n) tiếng mẹ đẻ
multinational (adj) đa quốc gia
official (adj) (thuộc về) hành chính; chính thức
openness (n) độ mở
operate (v) đóng vai trò
punctual (adj) đúng giờ
rusty (adj) giảm đi do lâu không thực hành/sử dụng
simplicity (n) sự đơn giản

Lời kết

Trên đây là một phần từ vụng của Unit 9 Tiếng anh 9 mà Trường THPT Lê Hồng Phong tổng hợp lại được nhằm giúp các em học tập hiệu quả hơn

5/5 - (1 bình chọn)