Tiếng Anh lớp 9 từ vựng Unit 11: Changing roles in society

14/10/2023 - admin

Soạn bài Tiếng Anh lớp 9 từ vựng Unit 11: Changing roles in society đầy đủ và chi tiết nhất. Trước hết hãy cùng tìm hiểu một số từ vựng mới, xuất hiện trong bài này. Để giúp các em học tốt hơn Tiếng Anh lớp 9, đội ngũ THPT Lê Hồng Phong đã liệt kê ra một số mới có trong bài như sau:

application (n) việc áp dụng, ứng dụng
attendance (n) sự tham gia
breadwinner (n) trụ cột gia đình
burden (n) gánh nặng
consequently (adj) vì vậy
content (adj) hài lòng
externally (v) bên ngoài
facilitate (v) tạo điều kiện dễ dàng; điều phối
financial (adj) (thuộc về) tài chính
hands-on (adj) thực hành, thực tế, ngay tại chỗ
individually-oriented (adj) có xu hướng cá nhân
leave (n) nghỉ phép
male-dominated (adj) do nam giới áp đảo
real-life (adj) cuộc sống thực
responsive (to) (adj phản ứng nhanh nhạy
role (n) vai trò
sense (of ) (n) tính
sole (adj) độc nhất
tailor (v) biến đổi theo nhu cầu
virtual (adj) ảo
vision (n) tầm nhìn

Lời kết

Trên đây là một phần từ vụng của Unit 11 Tiếng anh 9 mà Trường THPT Lê Hồng Phong tổng hợp lại được nhằm giúp các em học tập hiệu quả hơn

5/5 - (1 bình chọn)