Thông báo lịch năm học 2023-2024 trường THPT Lê Hồng

23/08/2023 - admin

Trường THPT Lê Hồng Phong xin thông báo lịch năm học 2023-2024 đến các em học sinh và các bậc phụ huynh

Lịch năm học 2023-2024

Dưới đây là chi tiết lịch học các tháng của trường THPT Lê Hồng Phong

Lịch học tháng 8
Lịch học tháng 8
Lịch học tháng 9
Lịch học tháng 9
Lịch học tháng 10
Lịch học tháng 10
Lịch học tháng 11
Lịch học tháng 11
Lịch học tháng 12
Lịch học tháng 12
Lịch học tháng 1
Lịch học tháng 1
Lịch học tháng 2
Lịch học tháng 2
Lịch học tháng 3
Lịch học tháng 3
Lịch học tháng 4
Lịch học tháng 4
Lịch học tháng 5
Lịch học tháng 5
5/5 - (1 bình chọn)
CLOSE
CLOSE