Soạn bài Tiếng Anh lớp 9 Unit 9: Getting Started (trang 30-32 SGK)

25/09/2023 - admin

Dưới đây là kiến thức Tiếng Anh lớp 9 của Unit 9: phần Getting started, nhằm giới thiệu về chủ đề xuyên suốt cũng như giúp bạn đọc có được một cái nhìn tổng quan về chủ đề. Bài viết dưới đây của THPT Lê Hồng Phong sẽ cung cấp gợi ý giải bài tập và phần dịch nghĩa nhằm giúp các bạn hiểu và làm bài tập tốt hơn.

Soạn Bài Tiếng Anh Unit 9: Getting started

Dưới đây là lời giải chi tiết cho bài học này

Tiếng anh 9 Unit 9 Getting started

1 Listen and read

Giáo viên: Chào mừng đến với câu lạc bộ tiếng Anh. Hôm nay, tôi sẽ làm một câu đố nhanh để kiểm tra kiến thức của các bạn về tiếng Anh. Câu hỏi thứ nhất: Có phải tiếng Anh là ngôn ngữ được nói đầu tiên bởi hầu hết mọi người trên thế giới không?

Dương: Tất nhiên rồi ạ.

Giáo viên: Không đúng. Là tiếng Trung Quốc. Câu hỏi thứ 2: Có phải tiếng Anh là ngôn ngữ rộng rãi nhất không?

Vy: Vâng, với xấp xỉ 500.000 từ và 300.000 thuật ngữ kỹ thuật.

Giáo viên: Đúng rồi, chính xác! Đó là bởi vì sự cởi mở của tiếng Anh. Tiếng Anh được mượn từ nhiều ngôn ngữ khác.

Dương: Ồ! Nếu không có quá nhiều từ, nó sẽ dễ dàng hơn để chúng ta nắm bắt nó!

Giáo viên: Ha ha… nhưng hình thái đơn giản làm cho tiếng Anh dễ học. Nhiều từ trong tiếng Anh đã được đơn giản hóa qua nhiều thế kỉ. Bây giờ là câu hỏi thứ 3: Ai có thể nói cho tôi biết một từ tiếng Anh có tác dụng như một danh từ, một động từ và một tính từ?

Mai: Em nghĩ từ subject có tác dụng như một danh từ, một động từ và một tính từ ạ.

Giáo viên: Xuất sắc. Trong tiếng Anh, từ tương tự có thể có tác dụng như nhiều phần của bài nói. Điều đó làm cho nó linh động. Câu hỏi thứ 4: Từ dài nhất trong tiếng Anh chỉ có một nguyên âm là gì?

Dương: Có phải là length không?

Vy: Không, mình nghĩ đó là strengths.

Giáo viên: Đúng rồi, Vy. Cuối cùng, câu hỏi 5: Ai có thể nói tôi biết ít nhất 3 sự đa dạng của tiếng Anh?

Mai: Tiếng Anh của người Mỹ, tiếng Anh của người Úc và… er, vâng tiếng Anh của người Ấn Độ.

a. Read the conversation again and find the nouns of the adjectives ‘simple’ and ‘flexible’.

Adjective Noun
Simple Simplicity
Flexible Flexibility

b. Convert these adjectives into nouns. You may use a dictionary.

Adjective Noun
dark darkness
stupid stupidity
popular popularity
happy happiness
punctual punctuality

c. Read the conversation again and choose the correct answers.

 1. Which language is most spoken as a first language in the world?
 2. English                        B. Chinese                        C. Vietnamese
 3. English has about ___________ words and technical terms.
 4. 500,000                       B. 300,000                       C. 800,000
 5. The ___________ of form makes English easy to learn.
 6. simplicity                    B. flexibility                     C. openness
 7. One of the reasons why the vocabulary of English is open is that it has ___________.
 8. a lot of words              B. many varieties             C. borrowed many words
 9. Some English verbs are ___________ their nouns or adjectives.
 10. very different from      B. the same as                  C. changed according to

Đáp án:

1.B 2.C 3.A 4.C 5.B

Giải thích:

 1. Thông tin:

– Is English the language which is spoken as a first language by most people in the world?

– Of course, it is.

– Incorrect. Chinese is.

 1. Thông tin: Vy: Yes, with approximately 500,000 words and 300,000 technical terms.
 2. Thông tin: But the simplicity of form makes English easy to learn.
 3. Thông tin: English has borrowed words from many other languages.
 4. Thông tin: In English, the same word can operate as many parts of speech.

Hướng dẫn dịch:

 1. Ngôn ngữ nào là tiếng mẹ đẻ của nhiều nước trên thế giới?

– Tiếng Trung Quốc.

 1. Tiếng Anh có khoảng 800,000 từ và thuật ngữ kĩ thuật.
 2. Sự đơn giản của công thức khiến cho tiếng Anh dễ để học.
 3. Một trong những nguyên nhân tại sao từ vựng tiếng Anh được mở rộng là nó đã mượn nhiều từ.
 4. Một vài động từ tiếng Anh giống danh từ hoặc tính từ của nó.

2. Match the words/phrases in column A with the definitions in column B.

A B
1. first language

2. second language

3. official language

4. accent

5. dialect

 

A. a way of pronouncing the words of a language that shows which country or area a person comes from

B. this language is generally used in the government, public administration, law and the education system

C. the language that you learn to speak from birth

D. a regional form of a language in which some words and grammar differ slightly from the standard form of the same language

E. a language that you learn to speak well and that you use for work or at school, but that is not the language you learned first at home

Đáp án:

1-c 2-e 3-b 4-a 5-d

Hướng dẫn dịch:

 1. Ngôn ngữ đầu tiên = ngôn ngữ mà bạn học nói từ lúc sinh ra.
 2. Ngôn ngữ thứ hai = ngôn ngữ bạn học nói thành thạo, bạn dùng trong công việc hoặc ở trường, không phải học đầu tiên ở quê nhà.
 3. Ngôn ngữ chính thức = ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi trong hệ thống chính phủ, cơ quan pháp luật và giáo dục.
 4. Chất giọng = cách phát âm của các từ ngữ mà qua đó mọi người biết bạn đến từ đất nước và vùng miền nào.
 5. Từ địa phương = ngôn ngữ đặc trưng của một vùng miền và từ ngữ và ngữ pháp hơi khác so với ngôn ngữ chuẩn.

3. Match the beginning of each sentence (1-6) to its ending (a-f).

A B
1. English is A. learning English worldwide.
2. The British Council estimates that about 375 million people speak B. all contributed to the growth of English.
3. At present, over a billion people are C. English regularly as a second language.
4. Immigration, new technologies, popular culture and even war have D. though all can be understood, more or less, by speakers of other varieties.
5. Nowadays, there are many varieties of English all over the world such as E. British English, American English, Australian English, Indian English, etc.
6. There are many differences in accents and dialects between varieties of English F. used as a first language in at least 75 countries around the world.

Đáp án:

1-f 2-c 3-a 4-b 5-e 6-d

Hướng dẫn dịch:

 1. Tiếng Anh được sử dụng như tiếng mẹ để tại ít nhất 75 quốc gia trên thế giới.
 2. Hội đồng Anh ước tính rằng có khoảng 375 triệu người nói tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai.
 3. Hiện tại hơn 1 tỷ người đang học tiếng Anh trên khắp thế giới.
 4. Sự di cư, công nghệ mới, văn hóa chung và thậm chí là chiến tranh đã đóng góp vào sự phát triển của tiếng Anh.
 5. Ngày nay có nhiều biến thể của tiếng Anh trên khắp thế giới chẳng hạn như Anh Anh, Anh Úc, Anh Mỹ, Anh Ấn,…
 6. Có nhiều sự khác nhau về chất giọng và ngôn ngữ địa phương giữa các biến thể tiếng Anh mặc dù tất cả đều được hiểu ít hay nhiều bởi người nói của các biến thể.

4. Work in pairs. Ask and answer questions about the English language using the information from 3.

Gợi ý:

A: How many people speak English regularly as a second language?

B: The British Council estimates that about 375 million people.

A: How many people are learning English worldwide?

B: At present, over a billion people are.

A: What are the varieties of English all over the world?

B: There are British English, American English, Australian English, Indian English and so on.

Hướng dẫn dịch:

A: Có bao nhiêu người nói tiếng Anh thường xuyên như một ngôn ngữ thứ hai?

B: Hội đồng Anh ước tính rằng khoảng 375 triệu người.

A: Có bao nhiêu người đang học tiếng Anh trên toàn thế giới?

B: Hiện tại, hơn một tỷ người.

A: Các loại tiếng Anh trên khắp thế giới là gì?

B: Có tiếng Anh Anh, tiếng Anh Mỹ, tiếng Anh Úc, tiếng Anh Ấn Độ, v.v.

Lời kết

Trên đây là bài soạn tiếng Anh lớp 9 Unit 9: Getting started chi tiết và đầy đủ bản bản dịch. Hy vọng những kiến thức trên sẽ giúp các em chuẩn bị bài thật tốt và áp dụng chúng vào thực tế. Hãy tiếp tục học tập và rèn luyện để phát triển kỹ năng trong môn học này.

5/5 - (1 bình chọn)
CLOSE
CLOSE