Soạn bài Tiếng Anh lớp 9 Unit 6: Vietnam then and now

17/09/2023 - admin

Để học tốt Tiếng Anh 9 chương trình thí điểm, phần này giúp bạn chuẩn bị các bài học trước khi đến lớp: từ vựng, đọc, dịch, đặt câu, trả lời câu hỏi, … được biên soạn bám sát theo các đề mục trong SGK Tiếng Anh lớp 9 mới. Theo dõi bài viết dưới đây để xem lời giải chi tiết mà THPT Lê Hồng Phong tổng hợp lại được nhé:

Tiếng Anh lớp 9 Unit 6: Vietnam then and now

Dưới đây sẽ là danh sách tất cả những bài viết của chủ đề này:

Soạn bài Tiếng Anh lớp 9: Từ vựng Unit 6

Xem lời giải

Soạn bài Tiếng Anh lớp 9 Unit 6: Getting Started (trang 60-61 SGK)

Xem lời giải

Soạn bài Tiếng Anh lớp 9 Unit 6: A Closer Look 1(trang 62-63 SGK)

Xem lời giải

Soạn bài Tiếng Anh lớp 9 Unit 6: A Closer Look 2(trang 63-64 SGK)

Xem lời giải

Soạn bài Tiếng Anh lớp 9 Unit 6: Communication (trang 65 SGK)

Xem lời giải

Soạn bài Tiếng Anh lớp 9 Unit 6: Skills 1 (trang 66 SGK)

Xem lời giải

Soạn bài Tiếng Anh lớp 9 Unit 6: Skills 2 (phần 1-5 trang 67 SGK)

Xem lời giải

Soạn bài Tiếng Anh lớp 9 Unit 6: Looking Back (trang 68-69 SGK)

Xem lời giải

Soạn bài Tiếng Anh lớp 9 Unit 6: Project (trang 69 SGK)

Xem lời giải

5/5 - (1 bình chọn)
CLOSE
CLOSE