Soạn Bài Tiếng Anh lớp 9 Unit 6: Project (phần 1-3 trang 69)

05/09/2023 - admin

Soạn bài Tiếng Anh lớp 9 Unit 6 Project bản đầy đủ. Ở phần bài học này chúng ta được học thêm về các kĩ năng nói, thảo luận. Và đừng quên bổ sung cho mình những từ vựng mới có trong bài này. Cùng THPT Lê Hồng Phong tìm hiểu phần này thông qua bài viết dưới đây nhé!

Tiếng Anh lớp 9 Unit 6: Project

Dưới đây là tổng hợp các phần bài tập của Tiếng Anh lớp 9 Unit 6 phần Project

Tiếng anh 9 unit 6 Project

1. What do you like most about each of the pictures? Why?

Gợi ý:

The thing I like most about the picture of students in the past is that they look simple and really hard-working even if the condition was not so good. In the picture of students at present, I like that they have many facilities for studies and the school condition is improved.

Hướng dẫn dịch:

Điều tôi thích nhất ở bức tranh học sinh ngày xưa là họ trông giản dị và chăm chỉ học hành ngay cả khi điều kiện không được tốt. Trong bức tranh của học sinh hiện nay, tôi thấy các em có nhiều trang thiết bị cho việc học và điều kiện trường lớp ngày càng được cải thiện.

2. Plan a photo exhibition about school life in Viet Nam then and now. Work in groups of four. Search for information about the subject. Find photos which show the similarities and differences between then and now. Put them together with some captions as a photo exhibition. 

Gợi ý dựa trên các bức hình SGK:

P1. This is a classroom with wooden walls. The class doesn’t look spacious enough. There is no lighting system either. There are not many students. The T and Ss are all dressed simply. Ss are not wearing uniforms.

P2 & 3. This is the opening ceremony of a new school year in the past. The ceremony looks simple but respectful and organised. Students are standing in rows, listening to the principal’s speech. All are wearing straw hats and red scarves

P4. This is a modern classroom with more teaching facilities such as a good board, solid tables, bookshelves, and a projector. The room is spacious.

P5& 6. These are pictures of the opening ceremony of a new school year at present. Ss are standing in rows to listen to their principal’s speech. They are all wearing uniforms and red scarves.

Hướng dẫn dịch:

P1. Đây là một phòng học với những bức tường bằng gỗ. Lớp học trông không đủ rộng rãi. Cũng không có hệ thống chiếu sáng. Không có nhiều học sinh. T và S đều ăn mặc đơn giản. Học sinh không mặc đồng phục.

P2 & 3. Đây là lễ khai giảng năm học mới trong quá khứ. Buổi lễ trông đơn giản nhưng tôn nghiêm và có tổ chức. Các em đang đứng thành hàng, lắng nghe bài phát biểu của hiệu trưởng. Tất cả đều đội mũ rơm và quàng khăn đỏ.

P4. Đây là một phòng học hiện đại với nhiều trang thiết bị dạy học hơn như bảng tốt, bảng chắc chắn, giá sách, máy chiếu. Căn phòng rộng rãi.

P5 & 6. Đây là những hình ảnh của lễ khai giảng năm học mới hiện nay. Các em đang đứng thành hàng để lắng nghe bài phát biểu của hiệu trưởng. Tất cả họ đều mặc đồng phục và đeo khăn quàng cổ màu đỏ.

3. Present your group’s photo exhibition to the rest of the class. Remember to say what values you’ve learned from school life in the past.

(Trình bày triển lãm ảnh của nhóm bạn cho những người còn lại trong lớp. Hãy nhớ nói những giá trị bạn đã học được từ cuộc sống ở trường trong quá khứ.)

Trên đây là bài soạn Tiếng Anh lớp 9 Unit 6 Project chi tiết và đầy đủ bản bản dịch mà THPT Lê Hồng Phong tổng hợp lại được. Hy vọng những kiến thức trên sẽ giúp các em chuẩn bị bài thật tốt và áp dụng chúng vào thực tế. Hãy tiếp tục học tập và rèn luyện để phát triển kỹ năng trong lĩnh vực này.

Theo dõi thêm các bài viết trong tổng quan Unit 6 Tiếng Anh lớp 9 của THPT Lê Hồng Phong để biết thêm chi tiết

Rate this post
CLOSE
CLOSE