Soạn Bài Tiếng Anh lớp 9 Unit 6: Communication

21/09/2023 - admin

Soạn bài Tiếng Anh lớp 9 Unit 6 Communication bản đầy đủ và chi tiết. Bài viết được đội ngũ của THPT Lê Hồng Phong tổng hợp lại. Bài học ngày hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về Việt Nam qua các thời kỳ.

Unit 6 Communication

Tiếng Anh lớp 9 Unit 6 Communication

Dưới đây là lời giải chi tiết cho bài học

1. Read the posts on Viet Travel Forum (VTF) from people who visited Viet Nam a long time ago. 

Hướng dẫn dịch:

Lần đầu tiên tôi đến Thành Phố Hồ Chí Minh là vào năm 1983. Hầu hết mọi người đi xe đạp và có rất ít xe máy trên đường. 10 năm sau, khi tôi trở lại thành phố đã thay đổi rõ rệt với 800.000 xe máy và 2 triệu xe đạp trên đường.

Kate đến từ Nga

Vào năm 1995, tôi trở về Việt Nam sau 30 năm và tôi đã rất ngạc nhiên, dân số cao hơn 3 lần nhưng đất nước đã không còn chịu đựng cảnh mù chữ. Việc Việt Nam đã trở thành một trong những nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới một sự ngạc nhiên khác đối với tôi.

Charles đến từ pháp

Tôi đến Hà Nội vào tháng 8 năm 1997, hai năm sau Việt Nam gia nhập ASEAN. Hệ thống đường xá ở Hà Nội ngày ấy rất đơn giản. Nó đã thay đổi rõ rệt khi trải qua 18 năm. Những cây cầu vượt và nhà cao tầng mọc lên như nấm

Peter đến từ Mỹ

2. Read the posts on Viet Travel Forum (VTF) and retell them to your friends.

Gợi ý:

– Charles is from France. He said that the first time he had been to Viet Nam was in 1965. He said that many people were/had been illiterate then but he was astonished that after nearly 30 years there was no more illiteracy although the population had nearly tripled. He was also surprised to learn that the country was one of the largest rice exporting countries.

– Peter is from America. He said that he had gone to Ha Noi in 1997 when Viet Nam had been part of ASEAN for two years. He was shocked/astonished to see that so much had changed over the last 18 years

Hướng dẫn dịch:

– Charles đến từ Pháp. Ông cho biết lần đầu tiên ông đến Việt Nam là vào năm 1965. Ông cho biết khi đó nhiều người đã / đang mù chữ nhưng ông rất ngạc nhiên là sau gần 30 năm không còn nạn mù chữ mặc dù dân số đã tăng gần gấp ba lần. Ông cũng rất ngạc nhiên khi biết rằng nước này là một trong những nước xuất khẩu gạo lớn nhất.

– Peter đến từ Mỹ. Ông nói rằng ông đã đến Hà Nội vào năm 1997 khi Việt Nam đã là một phần của ASEAN được hai năm. Anh ấy đã bị sốc / kinh ngạc khi thấy rằng đã thay đổi rất nhiều trong 18 năm qua.

3. Work in groups.

Work in groups. Use the suggestions in the table to write as many posts as possible about the recent changes in Viet Nam that you have heard of or read about. Remember to use adjectives or adverbs to modify the changes.

Gợi ý:

I went to Viet Nam in 1996. There were mostly manual labour and agricultural productions. 12 years later, when I came back, the country had dramatically changed, there were more technology and equipment and more industrial production too.

Last year, I went back to Ho Chi Minh city after 20 years and to my surprise, there were more services. There were also many opportunities for university (inside and outside the country), which were another surprise for me.

Hướng dẫn dịch:

Tôi đến Việt Nam năm 1996. Hầu hết là lao động chân tay và sản xuất nông nghiệp. 12 năm sau, khi tôi trở lại, đất nước đã thay đổi đáng kể, có nhiều công nghệ và thiết bị hơn, sản xuất công nghiệp cũng nhiều hơn.

Năm ngoái, tôi quay trở lại thành phố Hồ Chí Minh sau 20 năm và thật ngạc nhiên, có nhiều dịch vụ hơn. Cũng có nhiều cơ hội vào đại học (trong và ngoài nước), đó là một bất ngờ khác đối với tôi.

Lời kết

Trên đây là lời giải chi tiết cho bài học. Theo dõi THPT Lê Hồng Phong để biết thêm nhiều kiến thức hơn nhé

5/5 - (1 bình chọn)