Soạn bài Tiếng Anh lớp 9 Unit 5: Wonders of Viet Nam

21/07/2023 - admin

Để học tốt Tiếng Anh 9 chương trình thí điểm, phần này giúp bạn chuẩn bị các bài học trước khi đến lớp: từ vựng, đọc, dịch, đặt câu, trả lời câu hỏi, … được biên soạn bám sát theo các đề mục trong SGK Unit 5: Wonder of Viet Nam Tiếng Anh lớp 9 mới. Theo dõi bài viết dưới đây để xem lời giải chi tiết mà THPT Lê Hồng Phong tổng hợp lại được nhé:

Tiếng Anh 9 Unit 5: Wonder of Viet Nam

Unit 5 Wonders of Viet Nam tiếng Anh lớp 9

Dưới đây sẽ là danh sách tất cả những bài viết của chủ đề này:

Soạn bài Tiếng Anh lớp 9: Từ vựng Unit 5

Xem lời giải

Soạn bài Tiếng Anh lớp 9 Unit 5: Getting Started (phần 1-4 trang 50-51 SGK)

Xem lời giải

Soạn bài Tiếng Anh lớp 9 Unit 5: A Closer Look 1 (phần 1-6 trang 52-53 SGK)

Xem lời giải

Soạn bài Tiếng Anh lớp 9 Unit 5: A Closer Look 2 (phần 1-6 trang 53-54 SGK)

Xem lời giải

Soạn bài Tiếng Anh lớp 9 Unit 5: Communication (phần 1-4 trang 55 SGK)

Xem lời giải

Soạn bài Tiếng Anh lớp 9 Unit 5: Skills 1 (phần 1-4 trang 56 SGK)

Xem lời giải

Soạn bài Tiếng Anh lớp 9 Unit 5: Skills 2 (phần 1-4 trang 57 SGK)

Xem lời giải

Soạn bài Tiếng Anh lớp 9 Unit 5: Looking Back (phần 1-7 trang 58-59 SGK)

Xem lời giải

Soạn bài Tiếng Anh lớp 9 Unit 5: Project (phần 1-3 trang 59 SGK)

Xem lời giải

5/5 - (1 bình chọn)