Soạn bài Tiếng Anh lớp 9 Unit 10: Skills 1 (phần 1-4 trang 54 SGK)

30/09/2023 - admin

Soạn bài Tiếng Anh lớp 9 Unit 10: Skills 1 bản đầy đủ. Ở phần bài học này chúng ta được học thêm về các kĩ năng đọc và nói. Và đừng quên bổ sung cho mình những từ vựng mới có trong bài này. Cùng THPT Lê Hồng Phong tìm hiểu phần này thông qua bài viết dưới đây nhé!

Tiếng Anh lớp 9 Unit 10: Skills 1

Dưới đây là tổng hợp các phần bài tập của Tiếng Anh lớp 9 Unit 10: phần Skills 1

Tiếng anh 9 unit 10 Skills 1

1. Do you recognise the Vietnamese astronaut in these photos? Discuss with a partner what you know about him. Then turn the page around and read the Quick Facts box.

Hướng dẫn dịch:

SỰ KIỆN NHANH

Phạm Tuân sinh năm 1947 tại Thái Bình

Là người Việt Nam và châu Á đầu tiên vào không gian

Thi hành nhiệm vụ trên tàu Soyuz 37, chương trình Intercosmos Research Cosmonaut năm 1980

Đạt danh hiệu “Anh hùng Vũ trang Nhân dân Việt Nam” và “Anh hùng Xô Viết”

2. Read the text and do the exercises.

In November 2014, Viet Nam’s first astronaut Pham Tuan and Christer Fuglesang, Sweden’s first astronaut, shared their space mission memories in a meeting in Ho Chi Minh City.

Talking to Tuoi Tre newspaper, the two astronauts said they enjoyed floating around in the weightless environment. ‘From above, Earth didn’t look as big as we had thought,’ Fuglesang, who first flew into space in 2006, recalled. (1) ________

Pham Tuan described his first meal on Earth after the trip as ‘very delicious’. He said it was a great feeling since astronauts do not have fresh food in space. He recounted how his family had helped him, (2) ________

Both astronauts agreed that to realise a dream needs effort, but the chance to fly to space is equal for everyone, whether they are from Viet Nam, Sweden, or any other country. Fuglesang said teamwork and social skills are very important for an astronaut as the job requires people to work harmoniously together. (3) _______

Hướng dẫn dịch:

Vào tháng 11 năm 2014, phi hành gia đầu tiên của Việt Nam Phạm Tuân và Christer Fuglesang, phi hành gia đầu tiên của Thụy Điển chia sẻ những ký ức đáng nhớ của chuyến bay vào không gian của họ tại một cuộc họp ở thành phố Hồ Chí Minh.

Tiếp chuyện với tờ báo Tuổi Trẻ, 2 phi hành gia nói rằng họ đã tận hưởng việc trôi lơ lửng trong môi trường không trọng lực. “Từ trên cao, Trái đất trông không to như chúng ta vẫn nghĩ”, Fuglesang người đầu tiên bay vào không gian vào năm 2006 hồi tưởng lại. “Không có một biên giới nào trên Trái Đất có thể nhìn thấy từ không gian” ông nói thêm. “Tôi nghĩ chúng ta nên hợp tác lại để bảo vệ hành tinh của chúng ta giông như các phi hành gia giúp đỡ nhau trong không gian”.

Phạm Tuân miêu tả bữa ăn đầu tiên của ông trên Trái Đất sau chuyến đi là “rất ngon”. Ông nói rằng đó là một cảm giác tuyệt vời bởi vì phi hành gia không có thức ăn tươi trong không gian. Ông kể lại chi tiết gia đình ông đã giúp đỡ ông như thế nào, “Chúng tôi cảm thấy rất cô đơn khi du hành trong không gian, vì thế việc nghe thấy giọng nói của người thân đã mang đến rất nhiều hạnh phúc cho chúng tôi”.

Cả 2 phi hành gia đều đồng ý rằng để đạt được ước mơ cần phải cố gắng nhưng cơ hội để bay vào không gian là như nhau cho tất cả mọi người, dù cho họ đến từ Việt Nam, Thụy Điển hay bất kỳ một quốc gia nào khác. Fuglesang nói rằng kĩ năng làm việc nhóm và kĩ năng xã hội là rất quan trọng cho một phi hành gia bởi vì công việc yêu cầu mọi người làm việc hòa thuận cùng nhau. Ông cũng gợi ý mọi người học thêm ngoại ngữ để cộng tác tốt hơn với đồng đội của mình.

a. Place these sentences in appropriate paragraphs.

a. ‘We felt very lonely travelling in space, so hearing the voices of our relatives brought a lot of happiness to us.’

b. He also suggested people learn more foreign languages to better collaborate with their teammates.

c. ‘No boundaries on Earth can be seen from space,’ he added. “I think we should cooperate to take care of our planet like astronauts help each other in space.

Đáp án:

1.c 2.a 3.b

Hướng dẫn dịch:

1. Không có ranh giới nào trên Trái đất có thể được nhìn thấy từ không gian, ‘ông nói thêm. ‘Tôi nghĩ chúng ta nên hợp tác để chăm sóc hành tinh của chúng ta giống như các phi hành gia giúp đỡ nhau trong không gian.

2. Chúng tôi cảm thấy rất cô đơn khi du hành trong không gian, vì vậy việc nghe thấy giọng nói của những người thân của chúng tôi đã mang lại rất nhiều hạnh phúc cho chúng tôi.

3. Anh cũng đề nghị mọi người học thêm ngoại ngữ để cộng tác tốt hơn với đồng đội.

b. Answer the questions

1. Who is Pham Tuan and who is Christer Fuglesang?

2. What did Fuglesang think when he looked at Earth from space?

3. Do you think Pham Tuan enjoyed the food aboard the spacecraft? Why/Why not?

4. How did Pham Tuan’s family help him while he was in space?

5. What do the two astronauts think about the chance to fly into space?

6. What skills does Fuglesang think are important for an astronaut?

Đáp án:

1. Pham Tuan is Viet Nam’s first astronaut, and Christer Fuglesang is Sweden’s first astronaut.

2. He found that Earth didn’t look as big as he thought, no boundaries on Earth could be seen from space we should cooperate to take care of it.

3. It seemed that he didn’t enjoy it much since it wasn’t fresh.

4. They talked to him when he was in space and that made him happy.

5. They think the chance to fly to space is equal for everyone.

6. He thinks teamwork, social skills, and foreign languages are important for an astronaut.

Giải thích:

1. Thông tin: In November 2014, Viet Nam’s first astronaut Pham Tuan and Christer Fuglesang, Sweden’s first astronaut, shared their space mission memories in a meeting in Ho Chi Minh City.

2. Thông tin: ‘From above, Earth didn’t look as big as we had thought,’ Fuglesang, who first flew into space in 2006, recalled.

3. Thông tin: He said it was a great feeling since astronauts do not have fresh food in space.

4. Thông tin: ‘We felt very lonely travelling in space, so hearing the voices of our relatives brought a lot of happiness to us.’

5. Thông tin: Both astronauts agreed that to realise a dream needs effort, but the chance to fly to space is equal for everyone, whether they are from Viet Nam, Sweden, or any other country.

6. Thông tin: He also suggested people learn more foreign languages to better collaborate with their teammates.

Hướng dẫn dịch:

1. Phạm Tuân là ai và Christer Fuglesang là ai?

– Phạm Tuân là phi hành gia đầu tiên của Việt Nam và Christer Fuglesang là phi hành gia đầu tiên của Thụy Điển.

2. Fuglesang nghĩ gì khi nhìn Trái đất từ không gian?

– Ông ấy thấy rằng Trái đất trông không lớn như anh ấy nghĩ, không có ranh giới nào trên Trái đất có thể nhìn thấy từ không gian, chúng ta nên hợp tác để chăm sóc nó.

3. Bạn có nghĩ rằng Phạm Tuân đã thưởng thức món ăn trên tàu vũ trụ? Tại sao tại sao không?

– Có vẻ như ông ấy không thích nó lắm vì nó không còn tươi.

4. Gia đình Phạm Tuân đã giúp đỡ ông như thế nào khi ở ngoài vũ trụ?

– Họ đã nói chuyện với ông ấy khi anh ấy ở trong không gian và điều đó khiến ông ấy hạnh phúc.

5. Hai phi hành gia nghĩ gì về cơ hội bay vào vũ trụ?

– Họ cho rằng cơ hội bay lên vũ trụ là bình đẳng với tất cả mọi người.

6. Những kỹ năng nào Fuglesang nghĩ là quan trọng đối với một phi hành gia?

– Ông ấy cho rằng tinh thần đồng đội, kỹ năng xã hội và ngoại ngữ là quan trọng đối với một phi hành gia.

3. Discuss with your partner the qualities and skills that you think are necessary for an astronaut today. You may look again A CLOSER LOOK 1, Activity 2 for more ideas.

Gợi ý:

In my opinion, I think an astronaut needs some following qualities and skills. Firstly, they must have a good health, otherwise, they cannot survive in the space. Secondly, they have to possess a deep knowledge about engineering and spaceship system so that they can solve any emergency in the spaceship. Last but not least, cooperating skills holds no less importance in working as an astronaut because only one astronaut cannot finish a trip into the space, he/she have to know how to work together with other members in the crew to succeed in finishing their mission.

Hướng dẫn dịch:

Theo tôi, tôi nghĩ một phi hành gia cần có một số phẩm chất và kỹ năng sau. Thứ nhất, họ phải có một sức khỏe tốt, nếu không, họ không thể tồn tại trong không gian. Thứ hai, họ phải có kiến thức sâu rộng về kỹ thuật và hệ thống tàu vũ trụ để có thể giải quyết mọi trường hợp khẩn cấp trên tàu vũ trụ. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, kỹ năng hợp tác đóng vai trò không kém phần quan trọng trong công việc của một phi hành gia vì chỉ một phi hành gia không thể hoàn thành chuyến đi vào không gian, họ phải biết cách phối hợp với các thành viên khác trong phi hành đoàn để hoàn thành nhiệm vụ của mình.

4. Working harmoniously …. You are in a spacecraft and suddenly these problems happen. Work with your members to solve them.

– One crew member feels extremely homesick:

⇒ She/He can make phone calls to family and friends on Earth.

⇒ She/He can exercise, read a book, listen to music, or play some games.

⇒ Other crew members can talk to her/ him, or together they can do something fun in their free time, for example having a “space party”.

– When looking at the monitoring system you discover a strange object approaching Earth:

⇒ The crew can contact the Mission Control Centre for help.

⇒ They can start watching the object, record its movements, and report back to Earth.

Hướng dẫn dịch:

– Một thuyền viên cảm thấy vô cùng nhớ nhà:

⇒ Cô ấy / Anh ấy có thể gọi điện cho gia đình và bạn bè trên Trái đất.

⇒ Cô ấy / Anh ấy có thể tập thể dục, đọc sách, nghe nhạc hoặc chơi một số trò chơi.

⇒ Các thành viên khác của phi hành đoàn có thể nói chuyện với cô ấy / anh ấy, hoặc họ có thể cùng nhau làm điều gì đó vui vẻ vào thời gian rảnh, chẳng hạn như tổ chức một “bữa tiệc ngoài không gian”.

– Khi nhìn vào hệ thống giám sát, bạn phát hiện ra một vật thể lạ đang tiến đến Trái đất:

⇒ Phi hành đoàn có thể liên hệ với Trung tâm Kiểm soát Nhiệm vụ để được giúp đỡ.

⇒ Họ có thể bắt đầu quan sát vật thể, ghi lại chuyển động của nó và báo cáo lại cho Trái đất.

Lời kết

Trên đây là bài soạn Tiếng Anh lớp 9 Unit 10 Skills 1 chi tiết và đầy đủ bản bản dịch mà THPT Lê Hồng Phong tổng hợp lại được. Hy vọng những kiến thức trên sẽ giúp các em chuẩn bị bài thật tốt và áp dụng chúng vào thực tế. Hãy tiếp tục học tập và rèn luyện để phát triển kỹ năng trong lĩnh vực này.

Theo dõi thêm các bài viết trong tổng quan Unit 10 Tiếng Anh lớp 9 của THPT Lê Hồng Phong để biết thêm chi tiết.

5/5 - (1 bình chọn)
CLOSE
CLOSE