Soạn bài Tiếng Anh lớp 9 Unit 1: Local environment

20/07/2023 - admin

Để học tốt Tiếng Anh 9 chương trình thí điểm, phần này giúp bạn chuẩn bị các bài học trước khi đến lớp: từ vựng, đọc, dịch, đặt câu, trả lời câu hỏi, … được biên soạn bám sát theo các đề mục trong SGK Unit 1: Local environment Tiếng Anh lớp 9 mới. Theo dõi bài viết dưới đây để xem lời giải chi tiết mà THPT Lê Hồng Phong tổng hợp lại được nhé:

Tiếng anh lớp 9 Unit 1: Local environment 

Unit 1 Local Environment tiếng Anh lớp 9

Dưới đây sẽ là danh sách tất cả những bài viết của chủ đề này:

Soạn bài Tiếng Anh lớp 9 Từ vựng Unit 1

Xem lời giải

Soạn bài Tiếng Anh lớp 9 Unit 1: Getting Started (phần 1-4 trang 6-7 SGK)

Xem lời giải

Soạn bài Tiếng Anh lớp 9 Unit 1: A Closer Look 1 (phần 1-6 trang 8-9 SGK)

Xem lời giải

Soạn bài Tiếng Anh lớp 9 Unit 1: A Closer Look 2 (phần 1-6 trang 9-10 SGK)

Xem lời giải

Soạn bài Tiếng Anh lớp 9 Unit 1: Communication (phần 1-3 trang 11 SGK)

Xem lời giải

Soạn bài Tiếng Anh lớp 9 Unit 1: Skills 1 (phần 1-5 trang 12 SGK)

Xem lời giải

Soạn bài Tiếng Anh lớp 9 Unit 1: Skills 2 (phần 1-5 trang 13 SGK)

Xem lời giải

Soạn bài Tiếng Anh lớp 9 Unit 1: Looking Back (phần 1-6 trang 14-15 SGK)

Xem lời giải

Soạn bài Tiếng Anh lớp 9 Unit 1: Project (phần 1-6 trang 15 SGK)

Xem lời giải

5/5 - (1 bình chọn)
CLOSE
CLOSE