Soạn bài Tiếng Anh 8 Unit 2 Skills 1 (trang 24) – Global Success

11/01/2024 - admin

Soạn bài Tiếng Anh 8 Unit 2 Skills 1 chi tiết và đầy đủ nhất. Bài học này sẽ giúp các em có được sự rèn luyện về các kĩ năng đọc và nói. Để giúp các em học sinh lớp 8 năm bắt bài học dễ dàng hơn, Trường cấp 3 Lê Hồng Phong sẽ tổng hợp chi tiết lời giải và bản dịch của bài học. cùng theo dõi ngay sau đây nhé!

Soạn bài Tiếng Anh 8 Unit 2 Skills 1 

Dưới đây là phần lời giải cho bài học này.

Soạn bài Tiếng Anh 8 Unit 2 Skills 1 

1. Work in pairs. Look at the picture and discuss the following questions 

Soạn bài Tiếng Anh 8 Unit 2 Skills 1 

1. What can you see in it?

2. Which of the following adjectives describe the picture?

Gợi ý:

1. paddy fields, cattle (buffaloes), farmers, a combine harvester, a lake / pond, trees, houses, a dirt road, horizon, etc.

2. peaceful, vast, picturesque

Hướng dẫn dịch:

1. Bạn có thể thấy gì trong đó?

– Ruộng lúa, gia súc (trâu), nông dân, máy gặt đập liên hợp, hồ/ao, cây cối, nhà cửa, con đường đất, chân trời, v.v.

2. Các tính từ nào sau đây miêu tả bức tranh?

– peaceful, vast, picturesque (thanh bình, rộng lớn, đẹp như tranh vẽ)

2. Read the text about life in a village in Viet Nam. Match the highlighted words in the text with their meanings. 

I feel fortunate that I am living in a peaceful village in southern Viet Nam. The scenery here is beautiful and picturesque with vast fields stretching long distances. The houses are surrounded by green trees. There are lakes, ponds, and canals here and there. The air is fresh and cool. Life here seems to move more slowly than in cities. The people work very hard. They grow vegetables, cultivate rice, and raise cattle. At harvest time, they use combine harvesters to harvest their crops. Many families live by growing fruit trees in the orchards. Others live by fishing in lakes, ponds, and canals. Life in the village is very comfortable for children. They play traditional games. Sometimes they help their parents pick fruit and herd cattle. People in my village know each other well. They are friendly and hospitable. They often meet each other in the evening, eating fruit, playing chess, singing folk songs, and chatting about everyday activities.

Hướng dẫn dịch:

Tôi cảm thấy may mắn vì tôi đang sống trong một ngôi làng yên bình ở miền Nam Việt Nam. Khung cảnh nơi đây đẹp tựa tranh vẽ với những cánh đồng bạt ngàn trải dài tít tắp. Những ngôi nhà được bao quanh bởi cây xanh. Có hồ, ao và kênh rạch ở đây và ở đó. Không khí trong lành và mát mẻ. Cuộc sống ở đây dường như di chuyển chậm hơn ở các thành phố. Người dân làm việc rất chăm chỉ. Họ trồng rau, trồng lúa và chăn nuôi gia súc. Vào thời điểm thu hoạch, họ sử dụng máy gặt đập liên hợp để thu hoạch mùa màng của mình. Nhiều gia đình sống bằng nghề trồng cây ăn trái trong vườn. Những người khác sống bằng nghề đánh bắt cá ở hồ, ao và kênh rạch. Cuộc sống ở làng rất thoải mái cho trẻ em. Họ chơi các trò chơi truyền thống. Đôi khi họ giúp cha mẹ hái trái cây và chăn gia súc. Mọi người trong làng tôi biết rõ về nhau. Họ rất thân thiện và mến khách. Họ thường gặp nhau vào buổi tối, ăn trái cây, đánh cờ, hát dân ca và trò chuyện về các hoạt động hàng ngày.

Soạn bài Tiếng Anh 8 Unit 2 Skills 1 

Đáp án:

1. c

2. a

3. d

4. b

Giải thích:

1. kéo dài = c. bao phủ một vùng đất rộng lớn

2. kênh rạch = a. những lối đi nhỏ được sử dụng để dẫn nước cho các cánh đồng, cây trồng, v.v.

3. trồng trọt = d. trồng cây hoặc hoa màu

4. vườn cây ăn quả = b. những nơi người ta trồng cây ăn quả

3. Read the text again and tick (V) T (True) or F (False) for each sentence. 

1. Life in the author’s village is very peaceful.

2. The people in the village work very hard.

3. Villagers live only by catching fish in lakes, ponds, and canals.

4. The children are always busy helping their parents.

5. The villagers get along well.

Hướng dẫn dịch:

1. Cuộc sống ở làng quê của tác giả thật yên bình.

2. Người dân trong làng làm việc rất chăm chỉ.

3. Dân làng chỉ sống bằng nghề đánh bắt cá ở hồ, ao, rạch.

4. Con cái luôn bận rộn giúp đỡ cha mẹ.

5. Dân làng hòa thuận.

Đáp án:

1. T

2. T

3. F

4. F

5. T

Giải thích:

1. Thông tin: I feel fortunate that I am living in a peaceful village in southern Viet Nam.

2. Thông tin: The people work very hard.

3. Thông tin: Many families live by growing fruit trees in the orchards. Others live by fishing in lakes, ponds, and canals.

4. Thông tin: Life in the village is very comfortable for children. They play traditional games. Sometimes they help their parents pick fruit and herd cattle.

5. Thông tin: People in my village know each other well. They are friendly and hospitable.

4. Make notes about the village or town where you live or which you know 

Gợi ý:

Name Hoan Kiem Lake – Hoan Kiem District
Location Ha Noi
Scenery Hoan Kiem Lake – Ngoc Son Temple
How people live People go to work every day
Activities adult or children often do Children go to schoolAdult go to work in their company or they work from home selling stuff
The relationships among the people People get along well
Special features Crowded and noisy city

Hướng dẫn dịch:

Tên Hồ Hoàn Kiếm – Quận Hoàn Kiếm
Vị trí Hà Nội
Phong cảnh Hồ Hoàn Kiếm – Đền Ngọc Sơn
Mọi người sống như thế nào Mọi người đi làm mỗi ngày
Hoạt động người lớn hoặc trẻ em thường làm Trẻ em đi họcNgười lớn đi làm ở công ty hoặc bán hàng tại nhà
Các mối quan hệ giữa người dân Mọi người hòa thuận với nhau
Đặc điểm đặc biệt Thành phố đông đúc và ồn ào

5. Work in groups. Take turns to talk about the village or town where you live or which you know. Use the information in 4. 

Gợi ý:

I live in Duong Lam. It’s an old village outside Ha Noi. It has ancient pagoda, traditional houses and temples.

Hướng dẫn dịch:

Tôi sống ở Đường Lâm. Đó là một ngôi làng cổ bên ngoài Hà Nội. Nó có chùa cổ, nhà truyền thống và đền thờ.

Lời kết 

Trên đây là bài soạn Tiếng Anh 8 Unit 2 Skills 1 chi tiết và đầy đủ bản bản dịch. Hy vọng những kiến thức trên sẽ giúp các em chuẩn bị bài thật tốt và áp dụng chúng vào thực tế. Hãy tiếp tục học tập và rèn luyện để phát triển kỹ năng trong lĩnh vực này.

5/5 - (1 bình chọn)