Soạn bài Tiếng Anh 8 Unit 2 Project (trang 27) – Global Success

12/01/2024 - admin

Soạn bài Tiếng Anh 8 Unit 2 Project chi tiết và đầy đủ nhất. Bài học này sẽ giúp các em có được sự rèn luyện về các kĩ năng thảo luận và làm việc nhóm. Bài học của Unit 2 này sẽ giúp các em hình dung ra được nhịp sống va những điều đặc sắc tại vùng nông thôn. Để giúp các em học sinh lớp 8 năm bắt bài học dễ dàng hơn, Trường cấp 3 Lê Hồng Phong sẽ tổng hợp chi tiết lời giải và bản dịch của bài học. cùng theo dõi ngay sau đây nhé!

Soạn bài Tiếng Anh 8 Unit 2 Project

Dưới đây sẽ là lời giải chi tiết cho bài học.

Soạn bài Tiếng Anh 8 Unit 2 Project

1. Search for a village in Viet Nam or a foraign country that you would like to visit.

Lời giải chi tiết:

We went to Doi Tam, a village famous for its drum making techniques, in Ha Nam Province last month. The craft was first introduced to the village sometime in the 8th or 9th century. Today there are more than six hundred drum makers living in Doi Tam village.

I was amazed to see big drums in front of every house in the village. People say that it takes four workers three days to make a drum with a diameter of 1.5 metres. To make a drum, the craftsmen have to follow an eight-stage process. Stretching the drumhead is the most challenging stage since they have to carefully assess the sound it makes. The other steps do not require such high skills.

Nowadays, Doi Tam drums are not only famous in Viet Nam but are also sold to other countries such as Laos, Cambodia, Japan, and the USA.

Tạm dịch:

Chúng tôi đã đến Đọi Tam, một ngôi làng nổi tiếng với kỹ thuật làm trống, ở tỉnh Hà Nam vào tháng trước. Nghề thủ công lần đầu tiên được đưa vào làng vào khoảng thế kỷ 8 hoặc 9. Ngày nay có hơn sáu trăm người làm trống sống ở làng Đọi Tam.

Tôi vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy những chiếc trống lớn trước mỗi ngôi nhà trong làng. Người dân cho biết, để làm ra một chiếc trống có đường kính 1,5 mét, bốn công nhân phải mất hơn ba ngày. Để làm ra một chiếc trống, những người thợ thủ công phải tuân theo một quy trình gồm 8 công đoạn. Kéo căng đầu trống là giai đoạn khó khăn nhất vì họ phải đánh giá kỹ lưỡng âm thanh mà nó tạo ra. Các bước khác không yêu cầu kỹ năng cao như vậy.

Ngày nay, trống Đọi Tam không chỉ nổi tiếng ở Việt Nam mà còn được bán sang các nước khác như Lào, Campuchia, Nhật Bản, Mỹ.

2. Design a poster about that village, including:

  • name (tên)
  • location (địa điểm)
  • scenery (phong cảnh)
  • people and their activities (con người và hoạt động)

3. Present your poster to the class.

Gợi ý:

Soạn bài Tiếng Anh 8 Unit 2 Project

Lời giải chi tiết:

Today, I will introduce about Doi Tam Village, a village lying on the foot of Doi Mountain. This village has a traditional drum-making craft for over 1000 years, which has been recognized as “representative craft village”. Doi Tam Village helps maintain historical values, which have been in Vietnamese’s mind for a long time. The village is located at Tien Son Commune, Duy Tan Town, Ha Nam Province. Doi Tam village is famous for its traditional drum making techniques. Doi Tam’s drums has such great reputation that they are used in many important festival of the country. Additionally, the landscapes in the village are beautiful and the air is fresh. The villagers are kind and helpful too. I hope one day you can get the chance to visit this amazing village.

Tạm dịch:

Hôm nay mình sẽ giới thiệu về làng Đọi Tam, một ngôi làng nằm dưới chân núi Đọi, Ngôi làng này có truyền thống làm trống hơn 1000 năm và đã được công nhận là “làng nghề tiêu biểu”. Làng Đọi Tam đã giúp duy trì được những giá trị lịch sử đã in dấu trong tâm trí người Việt. Ngôi làng nằm ở xã Tiên Sơn, huyện Duy Tân, tỉnh Hà Nam. Làng Đọi Tam nổi tiếng với kĩ thuật làm trống truyền thống. Danh tiếng của Trống Đọi Tam lớn đến nỗi mà người ta dùng nó trong các lễ hội quan trọng của đất nước. Hơn nữa phong cảnh ở đây rất đẹp và không khí trong lành. Người trong làng cũng tốt bụng và nhiệt tình nữa. Mong một ngày các cậu có thể ghé thăm ngôi làng tuyệt vời này.

Lời kết

Trên đây là bài viết Soạn bài Tiếng Anh 8 Unit 2 Project chi tiết và đầy đủ do THPT Lê Hồng Phong tổng hợp lại. Mong rằng bài viết này sẽ giúp các em học sinh lớp 8 dễ dàng nắm bắt bài học hơn.

Rate this post