Soạn bài Tiếng Anh 8 Unit 2 Looking Back (trang 26) – Global Success

11/01/2024 - admin

Soạn bài Tiếng Anh lớp 8 Unit 2 Looking Back đầy đủ và chi tiết nhất. Bài học này sẽ giúp các em tổng hợp và ôn lại những phần kiến thức đã được học trong xuyên suốt Unit 2. Bài viết này do THPT Lê Hồng Phong tổng hợp lại, bao gồm lời giải và hướng dẫn dịch của mỗi bài. Theo dõi chúng mình để biết thêm nhiều kiến thức hơn nhé.

Soạn bài Tiếng Anh 8 Unit 2 Looking Back

Dưới đây là lời giải chi tiết cho bài học này.

Soạn bài Tiếng Anh 8 Unit 2 Looking Back

1. Write the phrase from the box under the correct picture.

Soạn bài Tiếng Anh 8 Unit 2 Looking Back

Đáp án:

1. ploughing fields 2. catching fish 3. drying rice
4. unloading rice 5. feeding pigs 6. milking cows

Hướng dẫn dịch:

1. ploughing fields = cày ruộng 2. catching fish = bắt cá 3. drying rice = phơi lúa
4. unloading rice = bốc xếp gạo 5. feeding pigs = cho lợn ăn 6. milking cows = vắt sữa bò

2. Choose the correct answer A, B, or C. 

1. There is a huge cloud ______ as far as the eye can see.

A. surrounded

B. stretching

C. vast

2. People in my village are really _______; they are always generous and friendly to visitors.

A. well-trained

B. funny

C. hospitable

3. The development of cities destroys ____________ areas of countryside.

A. vast

B. much

C. stretching

4. The workers in our factory are very _______ because they took a lot of good training courses.

A. hospitable

B. kind

C. well-trained

5. The area around the village is famous for its ________ landscape.

A. picturesque

B. boring

C. dull

Đáp án:

1. C 2. C 3. C 4. C 5. A

Hướng dẫn dịch:

  1. Có một đám mây khổng lồ bao la ngút tầm mắt.
  2. Người dân làng tôi rất hiếu khách; họ luôn hào phóng và thân thiện với du khách.
  3. Sự phát triển của các thành phố phá hủy các vùng nông thôn trải dài.
  4. Các công nhân trong nhà máy của chúng tôi được đào tạo rất tốt vì họ đã tham gia rất nhiều khóa đào tạo tốt.
  5. Khu vực xung quanh ngôi làng nổi tiếng với phong cảnh đẹp như tranh vẽ.

3. Complete the sentences with the comparative forms of the adverbs in brackets. 

  1. Every morning Nick gets up ten minutes (early) ___________ than his sister.
  2. I speak French (fluently) ____________ now than I did last year.
  3. You’ll find your way around the village (easily) ____________ if you have a good map.
  4. It rained (heavily) ______________ today than it did yesterday.
  5. If you work (hard) ______________ , you will do (well) ______________ in your exam.

Đáp án:

1. earlier 2. more fluently 3. easier 4. heavier 5. harder, better

Giải thích:

Cấu trúc so sánh hơn:

– Đối với tính từ ngắn: S + to be + adj + er + than + Noun/ Pronoun.

– Đối với tính từ dài: S + to be + more + adj + than + Noun/ Pronoun.

Hướng dẫn dịch:

1. Mỗi sáng Nick dậy sớm hơn em gái anh ấy 10 phút.

2. Bây giờ tôi nói tiếng Pháp lưu loát hơn so với năm ngoái.

3. Bạn sẽ tìm đường quanh làng dễ dàng hơn nếu bạn có một tấm bản đồ tốt.

4. Hôm nay trời mưa to hơn hôm qua.

5. Nếu bạn chăm chỉ hơn, bạn sẽ làm bài kiểm tra tốt hơn.

4. Underline the mistakes in the sentences and correct them. 

1. I run faster as my brother does.

2. People in the city seem to react quicklier to changes than those in the country.

3. We need to work more hardly, especially at exam time.

4. You must finish harvesting the rice the earlier this year than you did last year.

5. As they climbed more highly up the mountain, the air became cooler.

Đáp án:

1. as => than

2. quicklier => more quickly / quicker

3. more hardly => harder

4. the earlier => earlier

5. more highly => higher

Giải thích:

Cấu trúc so sánh hơn:

– Đối với tính từ ngắn: S + to be + adj + er + than + Noun/ Pronoun.

– Đối với tính từ dài: S + to be + more + adj + than + Noun/ Pronoun.

Hướng dẫn dịch:

1. Tôi chạy nhanh hơn anh trai tôi.

2. Người dân thành phố dường như phản ứng nhanh hơn với những thay đổi so với người dân ở nông thôn.

3. Chúng ta cần phải làm việc chăm chỉ hơn, đặc biệt là trong thời gian thi cử.

4. Bạn phải hoàn thành việc thu hoạch lúa năm nay sớm hơn so với năm ngoái.

5. Khi họ càng lên cao trên núi, không khí trở nên mát mẻ hơn.

Lời kết

Trên đây là bài soạn Tiếng Anh 8 Unit 2 Looking back chi tiết và đầy đủ bản bản dịch. Hy vọng những kiến thức trên sẽ giúp các em chuẩn bị bài thật tốt và áp dụng chúng vào thực tế. Hãy tiếp tục học tập và rèn luyện để phát triển kỹ năng trong môn học này.

5/5 - (1 bình chọn)