Ra mắt CLB Tiếng Anh LHP-ENGLISH CLUB

26/12/2022 - admin

Một số hình ảnh tại buổi ra mắt: CLB Tiếng Anh LHP-ENGLISH CLUB

Ban Chủ nhiệm CLB và Gv cố vấn ThS ngôn ngữ Anh – Chuyên gia đào tạo KNM: Nguyễn Ngọc Tú. 

Các thành viên CLB Tiếng Anh: LHP-ENGLISH CLUB năm học 2023 – 2024.

CLB LHP-ENGLISH CLUB
Các thành viên CLB Tiếng Anh: LHP-ENGLISH CLUB chụp hình cùng thầy cô trong Nhà trường.

clb LHP-ENGLISH CLUB

clb tiếng anh clb LHP-ENGLISH CLUB

ra mắt clb tại trường LÊ Hồng Phong

hoạt động ra mắt clb tại trường LÊ Hồng Phong

BAN TRUYỀN THÔNG TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG

5/5 - (1 bình chọn)
CLOSE
CLOSE