QUY CHẾ TUYỂN SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

10/06/2022 - admin

Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tham khảo văn bản tại đây

Ngày 28/02/2018 Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 05/2018/TT-BGDĐT Thông tư Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2, khoản 2 Điều 4, điểm d khoản 1 và đoạn đầu khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thông tư 05/2018/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 15/04/2018, xem chi tiết văn bản.

Quy chế tuyển sinh lớp 10

>> Mời các em xem ngay: điểm chuẩn các trường THPT Hà Nội

5/5 - (1 bình chọn)
CLOSE
CLOSE