Phương Pháp Giải Bài Tập Điện Trở Của Dây Dẫn – Định Luật Ôm

14/06/2023 - admin

Trong quá trình giải bài tập về điện trở và định luật ôm, việc áp dụng công thức và quy tắc phù hợp là vô cùng quan trọng. Trước khi làm bài vận dụng chúng ta cần nắm chắc lý thuyết và phương pháp để tối ưu thời gian nhất. Cùng tìm hiểu chi tiết về điện trở dây dẫn – định luật ôm ngay bài dưới đây!

1. Lý thuyết tổng quan

điện trở dây dẫn - định luật ôm

1.1 Điện trở của dây dẫn

Điện trở là đại lượng vật lý đặc trưng cho tính chất cản trở dòng điện của vật liệu. Vật liệu dẫn điện thì có điện trở nhỏ và vật liệu cách điện sẽ có điện trở vô cùng lớn.

– Trị số R= U÷I không đổi đối với dây dẫn được gọi là điện trở của dây dẫn đó.

– Kí hiệu sơ đồ của điện trở trong mạch điện là:

Điện trở của dây dẫn - Định luật Ôm

1.2 Định luật Ôm (Ω)

– Nội dung định luật: Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây và tỉ lệ nghịch với điện trở của dây.

– Hệ thức định luật: I=U/R

Trong đó: R là điện trở (Ω)

U là hiệu điện thế (V)

I là cường độ dòng điện (A)

2. Phương pháp giải bài tập

Bước 1: Xác định thông số cơ bản:

 • Điện trở của dây dẫn: R (Ohm)
 • Độ dài của dây dẫn: L (mét)
 • Tiết diện của dây dẫn: A (mét vuông)
 • Điện trở riêng của vật liệu dây dẫn: ρ (Ohm mét)

Bước 2: Tính điện trở của dây dẫn:

 • Sử dụng công thức điện trở của dây dẫn: R = (ρ x L) / A.

Bước 3: Áp dụng định luật Ôm:

 • Định luật Ôm (định luật Ohm) nói rằng dòng điện qua một điện trở (R) tạo thành giữa hai điểm trên một mạch đóng là tỉ lệ thuận với điện áp (V) được áp dụng vào đó. Công thức định luật Ôm là: V = I x R
 • Trong đó:
  • V là điện áp (Volt)
  • I là dòng điện (Ampe)
  • R là điện trở (Ohm)

Bước 4: Áp dụng các điều kiện bài tập cụ thể:

 • Các bài tập thường yêu cầu tìm giá trị của một trong các thông số V, I hoặc R khi biết các thông số còn lại.
 • Dựa vào thông số đã biết và công thức định luật Ôm, bạn có thể tính được giá trị cần tìm.

Lưu ý: Khi làm bài tập, hãy đảm bảo chuyển đổi đơn vị đúng và kiểm tra kết quả tính toán của mình.

3. Bài tập vận dụng

Bài tập 1

Một dây dẫn có điện trở 30Ω chịu được dòng điện có cường độ lớn nhất là 500m A. Hiệu điện thế lớn nhất đặt giữa hai đầu dây dẫn đó là?

Lời giải:

– Theo định luật Ohm, chúng ta có công thức sau:  V = I x R

Trong đó: V là hiệu điện thế (đơn vị: Volt) I là dòng điện (đơn vị: Ampe) R là điện trở (đơn vị: Ohm)

– Theo bài toán, điện trở của dây dẫn là 30 Ω và dòng điện tối đa chịu được là 500 mA (0.5 A). Chúng ta muốn tìm hiệu điện thế lớn nhất giữa hai đầu dây dẫn. Áp dụng công thức trên, ta có: V = I x R V = 0.5 A x 30 Ω V = 15 V.

Vậy, hiệu điện thế lớn nhất đặt giữa hai đầu dây dẫn là 15 V.

Bài tập 2

Cường độ dòng điện chạy qua một bóng đèn là 1,2A khi mắc nó vào hiệu điện thế 12V. Muốn cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn tăng thêm 0,3A thì hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn tăng hoặc giảm bao nhiêu?

Lời giải:

– Điện trở của bóng đèn:  R = UI = 121,2 = 10 (Ω). Khi tăng cường độ dòng điện lên I1 = 1,5A thì hiệu điện thế U1 = 1,5 .10 = 15(V)

Vậy ta phải tăng hiệu điện thế lên: ∆U = U1 – U = 15 – 12 = 3(V).

Bài tập 3

Cho mạch điện như hình vẽ: Hiệu điện thế giữa hai đầu đọan mạch UAB = 24V, điện trở R1 = 20 Ω. Khóa K đóng.

a, Tính cường độ dòng điện I1 qua R1.

b, Giữa nguyên hiệu điện thế UAB = 24V. Thay điện trở R1 bằng điện trở R2. Khi đó ampe kế chỉ giá trị I2 = I12. Tính điện trở R2.

Lời giải

a, Ta có  I1 = UAB/R1 = 2420 = 1,2(A)

b, I2 =  I2 = 1,2 = 0,6(V) => R2 = UAI2 = 24÷0,6 = 40V

Lời kết

Trên đây là toàn bộ kiến thức về Phương Pháp Giải Bài Tập Điện Trở Của Dây Dẫn – Định Luật Ôm mà các em cần nắm bắt. Chúc các em áp dụng hiệu quả và học tập tốt trong môn vật lý lớp 9!

5/5 - (1 bình chọn)