HỌC SINH LÊ HỒNG PHONG THAM GIA LỚP NHẬN THỨC VỀ ĐOÀN

08/09/2023 - admin
Sau thời gian nhập học, trường THPT Lê Hồng Phong đã tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đoàn cho các em học sinh

Học sinh Lê Hồng Phong tham gia lớp nhận thức về Đoàn

Thực hiện Kế hoạch công tác Đoàn trường THPT Lê Hồng Phong, dưới sự chỉ đạo của Chi bộ trường THPT Lê Hồng Phong, Đoàn trường THPT Lê Hồng Phong tổ chức lớp học Nhận thức về Đoàn nhằm giáo dục lập trường tư tưởng chính trị, rèn luyện đạo đức, lối sống cho học sinh.
lớp học cảm tình Đoàn của trường THPT Lê Hồng Phong

Tham gia lớp học vinh dự dưới sự hướng dẫn của đồng chí Phạm Nam Hải – Phó Bí thư Quận đoàn Hà Đông, Chủ tịch Hội Liên Hiệp Thanh niên Việt Nam.

1. Nội dung buổi học

Trong bài 1 Một số vấn đề cơ bản về Đảng cộng sản Việt Nam học sinh được tiếp cận những quan điểm của Đảng về công tác thanh niên như “Rèn luyện thanh niên trở thành lớp người có đủ phẩm chất, năng lực kế tục trung thành xuất sắc sự nghiệp cách mạng của Đảng vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh.
Trong bài 2 Một số vấn đề cơ bản về Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, học sinh được biết thế nào là Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, ngày thành lập Đoàn, các cấp của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, những lần đổi tên của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh,… và đặc biệt được biết đến Bài hát của Đoàn.
Thầy và trò trường THPT Lê Hồng Phong
Trong bài 3 Phấn đấu để trở thành người đoàn viên được biết về nhiệm vụ của người Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh:
1. Luôn luôn phấn đấu vì lý tưởng XHCN, tích cực học tập, lao động rèn luyện, tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
2. Gương mẫu chấp hành và vận động thanh niên thực hiện đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước. Tham gia xây dựng Đảng và chính quyền. Chấp hành nghiêm chỉnh điều lệ và các nghị quyết của Đoàn, sinh hoạt Đoàn và đóng đoàn phí đúng quy định.
3. Liên hệ mật thiết với thanh niên tích cực xây dựng Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội sinh viên Việt Nam, Đoàn TNCS HCM, giúp đỡ thanh niên và Đội viên trở thành Đoàn viên.

2. Kết thúc buổi học

Kết thúc lớp học, học sinh được viết bài thu hoạch sau buổi học, tiếp tục phấn đấu học tập và tham gia các hoạt động do Đoàn trường phát động. Học sinh có điểm thu hoạch và tích cực trong công tác học tập và rèn luyện được ghi nhận sẽ được tổ chức kết nạp Đoàn vào ngày 7 tháng 9 năm 2023.
Lớp học tại THPT Lê Hồng Phong
Phát biểu tại lớp học đồng chí Phạm Nam Hải – Phó Bí thư Quận đoàn Hà Đông, Chủ tịch Hội Liên Hiệp Thanh niên Việt Nam cho biết Bồi dưỡng cảm tình Đoàn để kết nạp đoàn viên mới là một trong những nội dung quan trọng trong tiến trình hoạt động Đoàn. Với mục tiêu xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh, phát triển cả về số lượng và chất lượng, hoàn thành tốt nhiệm vụ thực tiễn, bổ sung lực lượng, sức chiến đấu cho đoàn, là đội dự bị tin cậy của Đảng.
5/5 - (1 bình chọn)