Giờ học bộ môn GDQP-AN

29/03/2023 - admin

Giờ học bộ môn Giáo dục quốc phòng – An ninh (GDQP – AN) của trường THPT Lê Hồng Phong với các giáo viên: Đại tá: Nguyễn Văn Tuệ – Trung tá: Vũ Đức Vinh.

hoc quốc phòng an ninh tại trường LÊ Hồng Phong

học quốc phòng an ninh

trường THPT Lê Hồng Phong giờ quốc phòng

BAN TRUYỀN THÔNG TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG

5/5 - (1 bình chọn)
CLOSE
CLOSE