Đoạn Mạch Song Song – Phương Pháp Giải Bài Tập Chi Tiết

14/06/2023 - admin

Tìm hiểu chi tiết về đoạn mạch song song và phương pháp làm bài tập mạch song song. Áp dụng công thức để giải bài tập vận dụng ngay trong bài dưới đây!

1. Lý thuyết tổng quan

mạch song song

1.1 Cường độ dòng điện trong mạch song song

– Dòng điện trong một mạch song song sẽ phân chia qua các nhánh. Trong đoạn mạch này, cường độ dòng điện đi qua mạch chính sẽ bằng tổng cường độ dòng điện đi qua các phần tử điện riêng lẻ. Hiểu một cách đơn giản, cường độ dòng điện của đoạn mạch song song bằng tổng các cường độ dòng điện đang có trong mạch điện.

– Công thức tính cường độ dòng điện trong đoạn mạch mắc song song: I = I1 +I2+ … + In

1.2 Hiệu điện thế trong đoạn mạch mắc song song

– Hiệu điện thế trong đoạn mạch song song vẫn giữ nguyên trên mỗi đường dẫn hay thành phần vì mỗi thành phần được kết nối với nguồn tại cùng một điểm. Hay nói cách đơn giản khác, hiệu điện thế qua mạch mắc song song sẽ bằng nhau ở mọi điểm.

– Công thức tính hiệu điện thế trong đoạn mạch mắc song song: U = U1 = U2 = U3 =…= Un

1.3 Điện trở tương đương của đoạn mạch song song 

– Điện trở tương đương của đoạn mạch song song có công thức tính là:

điện trở

Chú ý: Đối với đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song với nhau thì nghịch đảo của điện trở tương đương sẽ bằng tổng các nghịch đảo của các điện trở từng thành phần. Mở rộng với đoạn mạch gồm nhiều điện trở R1, R2, R3,…Rn mắc song song, ta có:

– Cường độ dòng điện:  I = I1 + I2 + I3 +…+ In

– Hiệu điện thế: U = U1 = U2 = U3 =…= Un

2. Phương pháp giải bài tập

 

– Nếu đoạn mạch gồm 3 điện trở R1, R2, R3 mắc song song thì:

– Áp dụng định luật Ôm trong đoạn mạch mắc song song

3. Bài tập vận dụng

Bài tập 1

Cho 2 điện trở R1 và R2. Biết rằng khi mắc nối tiếp thì điện trở tương đương của chúng là 100Ω, và khi mắc song song thì điện trở tương đương của chúng là 16Ω. Tìm R1, R2.

Lời giải

– Gọi R1 và R2 là giá trị điện trở của hai điện trở cần tìm. Theo đề bài, khi mắc nối tiếp, điện trở tương đương là 100 Ω. Tương tự, khi mắc song song, điện trở tương đương là 16 Ω. Công thức tương ứng là: 1 / R_total = 1 / R1 + 1 / R2

Giải hệ phương trình trên, ta có thể tìm được giá trị của R1 và R2.

Áp dụng vào bài toán, ta có: 1 / 100 = 1 / R1 + 1 / R2 1 / 16 = 1 / R1 + 1 / R2

=> R1= 20 Ω, R2+ 80Ω

Bài tập 2

Tính điện trở tương đương của đoạn mạch sau, biết R1 = 3Ω; R2 = 6Ω; R3 = 12Ω.

Lời giải

Sơ đồ mạch R1 // R2 // R3. Áp dụng công thức tính điện trở tương đương, ta có:

1/Rtđ = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 = 1/3 + 1/6 + 1/12 = 7/12

=> Rtđ = 12/7 Ω

Bài tập 3

 Cho đoạn mạch có sơ đồ như hình vẽ

Trong đó R1 =18Ω, R2 = 12Ω, vôn kế chỉ 36V.
a) Tính điện trở tương đương của đoạn mạch.
b) Tính số chỉ của các ampe kế.

Lời giải

Lời kết

Trên đây là những kiến thức cơ bản về đoạn mạch song song. Hy vọng những kiến thức và bài tập về đoạn mạch nối tiếp sẽ giúp bạn nắm vững kiến thức và áp dụng chúng vào thực tế. Hãy tiếp tục học tập và rèn luyện để phát triển kỹ năng trong lĩnh vực này.

5/5 - (1 bình chọn)