Điểm mới trong phương án tổ chức thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025

06/04/2023 - admin

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố dự thảo “Phương án tổ chức Kỳ thi và xét công nhận tốt nghiệp THPT từ năm 2025”. Trong đó có các điểm đáng lưu ý thay đổi khác với phương án tổ chức trước đó như sau.

Thứ nhất là việc xây dựng ngân hàng câu hỏi thi và ra đề thi theo hướng đánh giá năng lực phù hợp chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.

Thứ hai, Bộ Giáo dục và Đào tạo muốn định hướng nghề nghiệp qua các môn thi tự chọn từ các môn học sinh chọn học, điều này giúp sớm định hướng nghề nghiệp phù hợp với năng lực và sở thích cho các em.

Thứ ba, theo lộ trình từ năm 2025-2030, từng bước, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ đẩy mạnh việc ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin để tổ chức kỳ thi trên máy tính.

Đáng chú ý trong đó là việc thí sinh sẽ thi 4 môn học bắt buộc là Toán, Ngữ Văn, Ngoại Ngữ và Lịch sử.

Chi tiết về điểm đổi mới trong phương án tổ chức được nêu chi tiết trong bản tin sau đây:

5/5 - (1 bình chọn)