Biên bản việc kết thúc niêm yết công khai năm học 2022-2023

21/08/2023 - admin

Biên bản về việc kết thúc niêm yết công khai theo thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm học 2022-2023 của trường THPT Lê Hồng Phong. Chi tiết về thành phần tham gia và nội dung biên bản được trình bày dưới đây:

Biên bản kết thúc niêm yết công khai

5/5 - (1 bình chọn)
CLOSE
CLOSE